Doküman No
SHMYO.TL.0010
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Ekran power kablosunun altında ve parametre booksın alt kısmında bulunan power
 2. düğmelerine basılarak hasta başı monitörün ekranı ve parametre booksı (parametre okuyucu) çalıştırılır.
 3. .Kalp atım hızı, elektrokardiyogram ve solunum hızı (HR, ECG, RESP)
 4. Hastabaşı monitörün ECG yazan sokete ECG kablosu takılır. ECG bağlantısı Göğüs sol üst, sağ üst ve sol alt kısma yapıştırılan elektrotlar kullanılır.
 5. Noninvaziv kan basıncı ölçümü (NIBP)
 6. Cihaz girişinde NIBP yazan yerde bir veya iki adet esnek plastik boru bağlamak için uygun yuva vardır. Bu borular normal tansiyon aletlerinden daha uzundur ve klasik tansiyon aletlerinde mevcut olan manşonla sonlanırlar. Bu manşon hastanın koluna takınız.
 7. Vücut sıcaklığı (Temperature)
 8. Monitör cihazının girişinde “T1” veya “Temp” yazan girişine bağlanan sıcaklık sensörü ile
 9. ölçülen değer monitör ekranında görüntülenebilir.
 10. İnvaziv kan basıncı ölçümü (IBP)
 11. İnvaziv kan basıncı ölçüm bağlantılarının monitörün IBP modülü üzerindeki girişleri P, P1, P2, Press1, press2,.. gibi isimlerle ifade edilir. Uygun kateter takıldığı sürece IBP girişi kullanılarak santral venöz basınç (CVP), sağ atrium basıncı, pulmoner arter basıncı veya kafa içi basıncını dahi monitörüze etmek mümkündür.
 12. Kan oksijen saturasyonu (Pulse oxmetry)
 13. Monitör cihazın modül girişlerinden “SPO2” yazan girişine bağlı özel bir optik sensör parmak ucuna veya kulak memesine bağlanarak kandaki oksijen saturasyonu ve dakikadaki kalp atım hızı HR (HEART RATE) sürekli olarak monitörüze edilmiş olur.