Doküman No
TKDF.TL.0001
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Fakülte Sekreteri ve Sivil Savunma Uzmanı sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Tahliye işlemlerinin yapılmasında görevli/yetkili personel sorumludur.
  2. Tahliye emri verilmesi anından itibaren geçerli olan tahliye işlemi düzenli ve emniyet tedbirleri alınarak yapılmalıdır.
  3. Tahliye esnasında kesinlikle bağırılmamalı, amaçsız şekilde etrafta dolaşılmamalı görevli personelin tüm talimatlarına hassasiyetle riayet edilmelidir.
  4. Tahliye esnasında yardım talep eden görevlilere yardımda bulunmaktan kaçınılmamalıdır.
  5. Tahliye esnasında, tahliye yollarının kısmen dahi kapanmasına sebebiyet bir engel ile karşılaşıldığında görevli personelin gelerek yolu açması beklenmeyecek, yolun açılması için her türlü çaba gösterilecektir.
  6. Tahliye sonrasında ulaşılacak olan bekleme ve toplanma bölgelerinde daha önceden belirlenmiş kurallara riayet edilecek ve yine görevlilerin talimatları doğrultusunda davranılacaktır.

2.1. İlgili Dokümadan