Doküman No
TKDF.TL.0019
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Yardımcı Hizmetler Personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Bakımı yapılacak jeneratör, bakıma gelen firma yetkilisi tarafından jeneratörün kapakları açılır ve cihaz off konumuna alınmalıdır.

 2. Kumanda panosu, transfer panosu, transfer şalterleri elektrik aksamı ve klemensler ve diğer bütün bağlantılar kontrol edilecek gevşek olanlar sıkılacaktır.

 3. Jeneratörlerde Makine Motor grubunun yağ seviyeleri, radyatör su seviyesi kontrol edilecek, eksik ise tamamlanacak

 4. Sıcak su yağ ve yakıt hortumları ve bağlantıları, blok suyu antifriz oranı, mazot seviyesi, hava filtresi, yağ su ve yakıt kaçağı olup olmadığı kontrol edilerek aksaklıklar varsa giderilecektir.

 5. Blok su ısıtıcısı kontrol edilerek bulunduğumuz mevsime göre uygun sıcaklıklara ayarlanacaktır.

 6. Akümülatörler ve şarj dinamoları kontrolü yapılacaktır. Gerekirse akü sıvıları tamamlanacaktır.

 7. Jeneratörler bir süre kontrol çalışmasına alınarak anormal bir durum olup olmadığı kontrol edilir.

 8. Karter havalandırması kontrol edilerek motorda üfleme olup olmadığı kontrol edilecektir.

 9. Motordaki koruma müşirlerinin kontrolü yapılacak, motor koruma devrelerinin testleri yapılacaktır.

 10. Motor devri kontrol edilecek gerekiyorsa ayarlanacak, motor çalışırken olağan üstü vibrasyon varsa bağlantı çıtaları kontrol edilecek.

 11. Dizel grubu çalışması izlenecek pompa ayarları, enjektörler kontrol edilecektir. Her türlü kayış kasnak sistemi, yağ basıncı kontrol edilecektir.

 12. Grubun yük durumu, panodaki göstergeler, otomatik start modülünün tüm fonksiyonları kontrol edilecektir.

 13. Jeneratörlerin senkronizasyon sistemi kontrol edilecek gerekli ölçümler yapılarak standart dışı ölçüm çıkarsa gerekli ayarlar yapılacaktır.

 14. Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılan işleri tespit edecek ve servis raporu tanzim edecektir. Bu rapor yüklenici teknik personeli tarafından imzalanarak İdare yetkilisine teslim edilecektir.