Doküman No
TKDF.TL.0004
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Yardımcı Hizmetler Personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Bakımdan önce kat kapılarına ‘ASANSÖR BAKIMDA’ Levhası asılır.

 2. Makine ve elektrik aksamına ait bakım yapılırken ana şalter kapatılarak elektrik kesilir.

 3. Makine – motor temizlenir, yağ seviyesi kontrol edilir ve gerekli görülürse tamamlanır. Yağdanlık yağ ile doldurulur (gresörlükler gres yağı doldurulur) Fren balataları tüm yüzeyiyle basıyor mu kontrol edilir, gerekli görülürse fren ayarı yapılır. Halatların kopan telleri temizlenir. Motor fanının çalışması kontrol edilir.

 4. Hız regülatörü halatının gerginliği kontrol edilir, sınır kesici ayarı yapılır.

 5. Kumanda tablosu temizlenir. Rölelerdeki kontak yanmaları ve malzeme aşınmaları yok edilir, gerek görülürse yeniden ayarlanır. Klemens bağlantılarının sıkılığı ve diğer aksamlar kontrol edilir.

 6. Kabin üstü temizliği yapılır. Kabin ve karşı ağırlık patenlerinin gevşeyip gevşemediği kontrol edilir. Paten plastikleri kontrol edilir ve gerek görülürse değiştirilir. Kabin üstündeki paraşüt kollarını ve pabuçlarının ayarı yapılır. Halat bağlantıları kontrol edilir. Stop, diyafon, acil aydınlatma kontrol edilir. Kabin iç ve dış butonlarını çalışması kontrol edilir. Kabindeki talimat ve ikaz levhaları tamamlanır.

 7. Raylar yukarıdan başlayarak aşağı doğru temizlenir, yağlanır. Raydaki flanş ve tırnak vidalarının sıklığı kontrol edilir. Yağdanlık yağ ile doldurulur.

 8. Kabin içinde duraklarda kapı itilerek kapıların kilitlenmesi kontrol edilir. Bütün kat kapılarının kilit, fiş, kontak diktatör ve kapı yayları kontrol edilir ve temizlenir. Kapı kapanma ayarı ve kilit ayarı yapılır, kapı yayları yağlanır.

 9. Kuyu dibi temizliği yapılır. Kuyu dibinde bulunan regülatör gergi kasnağı temizlenir ve yeniden yağlanır. Kuyu dibindeki tamponlarda kırık çatlak olup olmadığı kontrol edilir.

 10. Revizyon sistemi kontrol edilir. Katta duruş ayarları kontrol edilir. Dış kumanda kontrol edilir.

 11. Bakım sonrası makine dairesi temizlenir, kumanda tablosunda hiçbir köprü bulunmadığı kontrol edilir..