Döküman No
TKDF.TL.0008
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat bir deprem esnasında gerçekleştirilecek olan hareket tarzlarını belirler

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ’ni kapsar.   

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

4.1. Fakülte Sekreteri

4.2. Sivil Savunma Uzmanı

 

5. UYGULAMA

 

5.1. Tüm personel bulundukları yerde mevcut olan elektrik sigortalarını su ve gaz vanalarını, bunların nasıl kapatılacağını bilmelidir.

5.2. Tüm personel bulunduğu mekanı incelemeli ve korunacağı yada kaçabileceği muhtemel yerleri belirlemelidir.

5.3. Yıkıma neden olan ilk sarsıntı değil, binanın rezonansa girdiği andır. Bundan dolayı imkan var ise ilk 10-15 sn. içerisinde binadan çıkılmalı, imkan yok ise korunaklı bir alana sığınılmalıdır.

5.4. Düşebilecek, devrilerek kaçış yollarını kapatabilecek, insanlara zarar verebilecek ağır cisimler duvara yahut zemine sabitlenmeli, yüksek raflara ağır cisimler koyulmamalıdır.

5.5. Sarsıntı anında camlardan uzak durulmalı ve üst katlardan atlanılmaya çalışmamalıdır.

5.6. Sarsıntının sona ermesi ile birlikte en kısa sürede bina çıkış kapıları kullanılarak terk edilmeli, asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.

5.7. Kaçış esnasında, sarkmış olan kablolara dokunulmamalıdır.

5.8. Sarsıntının sona ermesi ve binanın boşaltılmasından sonra görevlilerin komutlarına uyarak hareket edilmeli, haberleşme cihazları gereksiz yere kullanılmamalıdır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR