Doküman No
TKDF.TL.0008
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından  Fakülte Sekreteri  ve Sivil Savunma Uzmanı sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Tüm personel bulundukları yerde mevcut olan elektrik sigortalarını su ve gaz vanalarını, bunların nasıl kapatılacağını bilmelidir.
  2. Tüm personel bulunduğu mekanı incelemeli ve korunacağı yada kaçabileceği muhtemel yerleri belirlemelidir.
  3. Yıkıma neden olan ilk sarsıntı değil, binanın rezonansa girdiği andır. Bundan dolayı imkan var ise ilk 10-15 sn. içerisinde binadan çıkılmalı, imkan yok ise korunaklı bir alana sığınılmalıdır.
  4. Düşebilecek, devrilerek kaçış yollarını kapatabilecek, insanlara zarar verebilecek ağır cisimler duvara yahut zemine sabitlenmeli, yüksek raflara ağır cisimler koyulmamalıdır.
  5. Sarsıntı anında camlardan uzak durulmalı ve üst katlardan atlanılmaya çalışmamalıdır.
  6. Sarsıntının sona ermesi ile birlikte en kısa sürede bina çıkış kapıları kullanılarak terk edilmeli, asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.
  7. Kaçış esnasında, sarkmış olan kablolara dokunulmamalıdır.
  8. Sarsıntının sona ermesi ve binanın boşaltılmasından sonra görevlilerin komutlarına uyarak hareket edilmeli, haberleşme cihazları gereksiz yere kullanılmamalıdır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar