Doküman No
TKDF.TL.0021
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Yardımcı Hizmetler Personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. KG cihazı Normal çalışırken fiziki olarak kontrol edilecek, KGK ekranından Giriş /Çıkış Voltaj, Akımları, Frekans, DC Voltaj/Akımı, varsa sıcaklık ve Yük değerleri kontrol edilir ve değerler servis formuna yazılır.

  2. KGK cihazı kesintisiz bir şekilde Bypass pozisyonuna alınır ve açılıp temizlenir. (Statik Bypass ve Manual Bypass pozisyonları Test yapılır)

  3. KGK cihazı temizlendikten sonra elektronik parçalar/bağlantılar fiziki olarak kontrol edilir.

  4. KGK Aküleri, yük konarak test yapılır ve bağlantılar kontrol edilir.

  5. KGK Cihazı, kesintisiz bir şekilde Bypass pozisyonundan On-line (Normal çalışır) pozisyonuna getirilir.

  6. KGK charge devresi Voltaj, akımı kontrol edilir

  7. KGK çıkış voltajı, formu ve akımı kontrol edilir.

  8. KGK Cihazı Giriş  Voltajı  kesilir  ve  Akü  ile  2  dakika  çalıştırılır. KGK Cihazı  Akü  ile çalışırken, DC Voltaj/Akım değerleri alınır ve Aküler kontrol edilir. KGK Çıkış voltajı ölçülür.

  9. KGK Cihazına Giriş Voltajı verilir ve Normal çalışır pozisyonuna getirilir. KGK DC Voltajı/Akımı kontrol edilir ve DC Charge Akım değeri alınır.

  10. Servis/Test bitiminden sonra, KGK cihazı normal çalışır arızasız bir şekilde bırakılarak düzenlenecek servis raporu İdareye teslim edilecektir.