Doküman No
TKDF.TL.0028
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

2.Uygulama 

1.Yangın Eğitim Merkezi haftalık laboratuvar kullanım formunda belirtilen programa uygun olarak kullanılacaktır.                                               

2.Yangın Eğitim Merkezi malzemeleri kullanıldıktan sonra temizlenip düzenli bir şekilde bir sonraki kullanım için ilgili yerlere koyulacaktır.

3.Yangın Eğitim Merkezi eğitim bitiminde temizlenmelidir.

4.Yangın Eğitim Merkezi eğitim süreleri dışında kilitli tutulacaktır.

5.Yangın eğitim merkezinde verilen eğitimler Denizde Güvenlik dersleri uygulaması olarak verileceği için bu eğitimlere ait kayıtlar Denizde Güvenlik Laboratuvar jurnaline Öğretim Elemanı tarafından düzenli olarak doldurulacaktır.

6.Yangın Eğitim Merkezi malzemelerinin sayısı ve niteliği demirbaş listesine göre her ders öncesi ve sonrasında kontrol edilip, eksiklikler Kalite Koordinatörüne bildirilecektir.

7.Yangın Eğitim Merkezi demirbaş malzemelerinin bakımı düzenli periyotlarla yapılacaktır.

8.Yangın Eğitim Merkezinde yapılan eğitimlerde Öğretim elemanı ve öğrenciler eğitime uygun kıyafet giyecekler (tulum, koruyucu iş ayakkabısı, iş eldiveni v.b.) ve baret takacaklardır.

9.Öğretim Elemanın yapacağı uygulamaya (yangın eğitim talimindeki senaryoya) bağlı olarak gereken yangın talimi yapılabilecektir. Buna göre aşağıdaki hususlar kontrol edilecektir:

10.Yangın devresine deniz suyu basmaya yarayan dalgıç pompa eğitim merkezindeki deniz iştirak yuvasına sabitlendiği kontrol edilecektir.

 

11.Yangın devresine bağlı yangın musluklarından en az birinin açık olduğu kontrol edilecektir.

 

12.Yangın pompasına elektrik veren şalter açılarak devreye tazyikli suyun pompadan basıldığı gözle kontrol edilecektir.

 

13.Yangın eğitim merkezinde kapalı mahale giriş; kapalı mahalden kazazede kurtarma gibi uygulamalar yapılacaksa solunum aygıtı, EEBD (Emergency Escape Breathing Device), tam takım yangın elbisesi gibi ekipmanlar hazır bulundurulacaktır.

 

14.Sabit devre CO2 sistemi ile kapalı mahaldeki yangınla mücadele eğitimleri verilirken, kapalı mahalde senaryo gereği solunum aygıtı olmayan kurtarıcı (öğrenci talimde yangın müdahale ekibi olarak eğitim görüyorsa) bulunmayacaktır. Yine bu eğitim sırasında kapalı mahalde senaryo gereği EEBD si olmayan kazazede (öğrenci talimde kazazede olarak eğitim görüyorsa) bulunmayacaktır.

 

15.Talimler öncesinde tüm solunum aygıtları, EEBD ler ve yangın söndürme tüplerinin dolu olduğuna kanaat getirildikten sonra eğitime başlanacaktır.