Doküman No
TKDF.TL.0013
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

 1. Gemi Terk Eğitim Merkezi haftalık laboratuvar kullanım formunda belirtilen programa uygun olarak kullanılacaktır.
 2. Gemi Terk Eğitim Merkezi malzemeleri kullanıldıktan sonra temizlenip düzenli bir şekilde bir sonraki kullanım için ilgili yerlere koyulacaktır.
 3. Gemi Terk Eğitim Merkezi eğitim bitiminde temizlenmelidir.
 4. Gemi Terk Eğitim Merkezi eğitim süreleri dışında kilitli tutulacaktır.
 5. Gemi Terk Eğitim Merkezinde verilen eğitimler Denizde Güvenlik dersleri uygulaması olarak verileceği için bu eğitimlere ait kayıtlar Denizde Güvenlik Laboratuvar jurnaline Öğretim Elemanı tarafından düzenli olarak doldurulacaktır.
 6. Gemi Terk Eğitim Merkezi malzemelerinin sayısı ve niteliği demirbaş listesine göre her ders öncesi ve sonrasında kontrol edilip, eksiklikler Kalite Koordinatörüne bildirilecektir.
 7. Gemi Terk Eğitim Merkezinde bulunan Tam Kapalı Can Filikası ile Çift Koldan Mafsallı Filika Mataforasına üretici kullanma kılavuzu ve tavsiyelerine uygun olarak düzenli periyotlarla bakım yapılacaktır. Gerektiğinde yetkili servis veya üreticisinden malzeme veya teknik destek Yüksekokul Müdürlüğünce talep edilerek alınacaktır.
 8. Gemi Terk Eğitim Merkezinde yapılan eğitimlerde Öğretim elemanı ve öğrenciler eğitime uygun kıyafet (tulum, koruyucu iş ayakkabısı, iş eldiveni v.b.), can yeleği giyecekler ve baret takacaklardır.

2.1.Gemi terk talimlerinde Filika denize indirilirken şu işlemler yapılır:

 

 1. Gemi terk talimi yapacak olan herkesin can yeleğini doğru giydiği kontrol edilecektir.
 2. Filika suya indirilmeden önce filikayı mataforaya bağlayan liftin uskurların söküldüğü kontrol edilecektir.
 3. Mataforaya elektrik veren şalter açılarak matafora elektrik panosuna güç verilecektir.
 4. Çarmıh platformdan denize sarkıtılarak matafora ayaklarında bulunan mapalara kilitlerle bağlandığı kontrol edilecektir. Gerek görülmüyorsa çarmıh yerine deniz eğitim merkezinde bulunan merdivende kullanılabilir.
 5. Filikanın bosaları fora edilerek liman emniyet kamaları yerlerinden alınacaktır.
 6. Filikaya platformdan öğrencilerin binişi ve filikaya dengeli bir şekilde oturuş filika amiri tarafından kontrol edilecektir.
 7. Filikaya binen öğrencilerin emniyet kemerlerini bağladıklarından ve filika kaporta ve lombozlarının kapatıldığından emin olunacaktır.
 8. Kastanyolanın kaldırılması filika içerisinden bir tel aracılığı ile yapılabildiği gibi vinç platformundaki bir görevli tarafında da yapılabilir. Filika amiri isterse filika içerisinden filikayı mayna edebilir. Bu durumda kastanyolaya kumanda eden mayna teline kuvvetlice asılarak filikayı denize indirecektir. Eğer kastanyolaya dışarıdan kumanda edilecekse, kastanyolaya kumanda eden kişi ağır ağır kastanyolaya boş koyacaktır. Sistemin esası fren kolunun filika içerisinden indirme teli ile kontrol edilmesi şeklindedir.
 9. Filika denize indirildikten sonra baş ve kıç serbest koy verme kancalarına kumanda eden kanca fora manivelası geri doğru çekilerek serbest koy verme kancalarından D kilitlerin serbest kaldıkları baş ve kıç kasaraya çıkılarak gözle kontrol edilecektir.
 10. Açma kolunun bulunduğu mekanizmanın bir parçası da hidrostatik tapadır. Bu tapanın görevi filika suya oturmadan, askı kancalarının açılmasını engellemektir. Filika suya oturunca su basıncı ile tapanın içerisindeki hidrolik kolu tutan kilidi açılır ve bu şekilde kol çekilebilir olur. Bu nedenle filikanın denize indirileceği sırada filikanın yüzdüğünden tam emin olunmalıdır.
 11. Çok acil durumda gözlem camından görülebilen kilit göstergesi elle yukarı kaldırılarak kilit açılır. Bu işlem sadece filika suya tamamen inmesine rağmen hidrolik tapadaki bir sorun nedeniyle kilidin açılmaması halinde yapılmalıdır.
 12. Filika motoru çalıştırılarak filika seyri yapılacaktır.

2.2.Gemi terk talimlerinde Filika denize indirildikten sonra tekrar yerine alınacağında şu işlemler yapılır:

 

 

 1. Filika yerine alınırken mataforanın kolları altına gelmeden önce filikanın kanca tertibatı hazırlanır. Bu arada kilitleme kolunun kapalı halde bulundurulmasına dikkat edilecektir.
 2. Filikanın baş ve kıç taraflarındaki kaportalar açılarak birer kişi mataforanın tellerini tutmak için hazır bekler.
 3. Filika amiri filikayı çok ağır yolla asılı duran matafora tellerinin altına getirir.
 4. Filikadaki iki kişi, baş ve kıç kaportadan uzanarak kancaları tutar ve filika üzerindeki yerlerine kuvvetlice vurdurarak takar. Burada dikkat edilecek çok önemli nokta “D” şeklindeki çelik parçanın, kanca dibine tam oturmasıdır.
 5. D kilitler kancalara takıldıktan sonra serdümen, mataforanın vincindeki kişiye işaret ederek virayı başlatır.
 6. Önce hafifçe vira edilip kancaların tutup tutmadığı kontrol edilir.
 7. Kancalar tutmuşsa baş ve kıçtaki iki kişi yerlerine geri döner.
 8. Filika dalgalara dokunmayacak kadar vira edildikten sonra makine durdurulur.
 9. Filika sudan yükseldiğinde kanca kendiliğinden kilitlenecektir.
 10. Filika matafora kollarına 2 cm kalana kadar vira edilerek yükseltilir, burada zaten otomatik olarak vinç duracaktır.
 11. Bundan sonra elle viraya devam edilerek filika yerine alınır.
 12. Filikadakiler emniyet kemerlerini açıp filikanın dışına çıkarlar.
 13. Filika kaporta ve lombozlarının kapatıldığından emin olunacaktır.
 14. Mataforanın fren teli, filikanın tepesindeki delikten içeri sarkıtılır.
 15. Filikanın penguen kancalı bosaları tekrar yerlerine takılarak suga edilir ve liman emniyet kamaları yerlerine alınacaktır.
 16. Çarmıh matafora ayaklarında bulunan mapalardan edilerek Gemi Terk Eğitim Merkezindeki yerine konulacaktır.
 17. Mataforaya elektrik veren şalter kapatılarak matafora elektrik panosunun kapelası örtülecektir.
 18. Filikayı mataforaya bağlayan liftin uskurların baş ve kıç serbest koyverme kancalarının arkasında bulunan mapalara bağladığı ve sıkıca vira edildiği kontrol edilecektir.