Doküman No
TKDF.TL.0010
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

DÖF NO

TALEP EDEN

TALEP

TARİHİ

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETİN TANIMI

SORUMLU

BİTİŞ

TARİHİ