Doküman No
TKDF.TL.0005
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Laboratuvar kapıda asılı olan haftalık laboratuvar kullanım formunda belirtilen programa uygun olarak kullanılacaktır.

  2. Laboratuvar malzemeleri kullanıldıktan sonra temizlenip düzenli bir şekilde bir sonraki kullanım için ilgili yerlere koyulacaktır.

  3. Laboratuvar ders bitiminde temizlenmeli, sandalye ve sıralar düzeltilmelidir.

  4. Laboratuvar ders dışında kilitli tutulacaktır.

  5. Laboratuvar jurnali Öğretim Elemanı tarafından düzenli olarak doldurulacaktır.

  6. Laboratuvar malzemelerinin sayısı ve niteliği laboratuvar demirbaş listesine göre her ders öncesi ve sonrasında kontrol edilip, eksiklikler Kalite Koordinatörüne bildirilecektir.

  7. Laboratuvar malzemelerinin bakımı düzenli periyotlarla yapılacaktır.

  8. Ders bitiminde bilgisayarlar kapatılacaktır.

  9. Bilgisayarlara her hangi bir program yüklenmeyecektir.

  10. Dersin Öğretim Elemanından izinsiz bilgisayarlara flash disk veya taşınabilir hard disk takılmayacaktır.