Döküman No
TKDF.TL.0003
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde mevcut Köprüüstü Simülatörü, Arpa Radar simülatörünü de içerdiği ve Arpa Radar eğitimleri bu Köprüüstü Simülatöründe verilebildiği için, farklı bir Arpa Radar Simülatörü kurulmamıştır. Arpa Radar eğitimleri Köprüüstü Simülatörünün içinde verilmekte ve Arpa Radar için de Köprüüstü Simülatörü Kullanma Talimatı dikkate alınmaktadır.