Döküman No
TKDF.GT.0001
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Sürekli İşçi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

1.Sorumluluk alanını gözetim altında tutulması

2- Sorumluluk alanının giriş ve çıkışlarını kontrol ve takip edilmesi

3- Ziyaretçiler ile ilgili kayıt tutulması ve ziyaretçilerin güvenli şekilde ilgili personel ile görüşmesinin sağlanması

4- Sorumluluk alanında öğrenci varsa Öğrencilerin giriş çıkışları sırasında kimlik kontrolü yapılması

5- Görevine mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerinin terk edilmemesi; karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları derhal güvenlik amirine ve Fakülte Sekreterine bildirmek

6- Acil/beklenmedik olaylara mevzuat çerçevesinde müdahale edilmesi

7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde görevinin yerine getirilmesi

8- Fakülte Sekreterinin verdiği diğer işleri yapmak.