Doküman No
ÖİDB.GT.0004
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Öğrenci Harç-Burs İşleri Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Üniversitenin öğrenci burs, katkı payı / öğrenci ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri göre yapmak.

 2. Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen Üniversite katkı payları / öğrenim ücretlerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) tanımlamak.

 3. Öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlara ve kayıtlanma şekillerine göre (YTB, Türkiye Burslusu, şehit, gazi, engelli, yüzde on vb.)  göre ÖBS’den borçlandırma işlemini yapmak ve ödemelerini takip etmek.

 4. 667 KHK kapsamında öğrenim gören öğrencilerin ücret ödeme ve aktarımlarını takip etmek.

 5. Birden fazla üniversitede kaydı olan öğrencilerin listesini YÖKSİS’ten almak ve öğrenci bilgi sisteminden borçlandırma işlemini yapmak ve ödemelerini takip etmek.

 6. Öğrencilerin katkı payı, öğrenim ücreti ile ilgili iade işlemlerini yapmak.

 7. Harç raporlarını incelemek.

 8. ÖBS’de harç işlemleri ekranlarını ve karşılaşılan hataları, eksiklikleri öğrenci bilgi sistemi sorumlularına iletmek ve takibini yapmak.

 9. Öğrenci kimliği basılacak öğrenci listesini oluşturmak ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletmek.

 10. KYK burs kontenjanlarının birimlere gönderilmesi, birimlerden gelen burs kontenjanlarının KYK web sayfasına girişlerinin yapılması sağlamak.

 11. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 12. Günlük olarak e-postalarını kontrol etmek ve görevi ile ilgili daire başkanlığının e-postalarını cevaplamak.

 13. Birim web sayfasının görevi ile ilgili bölümlerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeler için Başkanlığa bilgi vermek.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.