Döküman No
EĞTFK.TL.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.AMAÇ

 

Bu talimat acil durumlarda yapılacak tahliye işlemlerine ilişkin uyulacak kuralları belirler.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ‘alanını kapsar.

 

3. TANIMLAR                                                                                                                      

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.  ÖN SORUMLULAR

 

4.1. Fakülte Sekreteri ve Tahliyede Görevli Personel

4.2. Sivil Savunma Uzmanı

 

5.  UYGULAMA

 

5.1.  Tahliye yapılacak personelin güvenlik noktasının belirlenmesi

5.2.  Tahliye işlemlerinin yapılmasında görevli/yetkili personel sorumludur.

 

5.3. Tahliye emri verilmesi anından itibaren geçerli olan tahliye işlemi düzenli ve emniyet tedbirleri alınarak yapılmalıdır.

 

5.4. Tahliye esnasında kesinlikle bağırılmamalı, amaçsız şekilde etrafta dolaşılmamalı görevli personelin tüm talimatlarına hassasiyetle riayet edilmelidir.

 

5.5. Tahliye esnasında yardım talep eden görevlilere yardımda bulunmaktan kaçınılmamalıdır.

 

5.6. Tahliye esnasında, tahliye yollarının kısmen dahi kapanmasına sebebiyet bir engel ile karşılaşıldığında görevli personelin gelerek yolu açması beklenmeyecek, yolun açılması için her türlü çaba gösterilecektir.

 

5.7. Tahliye sonrasında ulaşılacak olan bekleme ve toplanma bölgelerinde daha önceden belirlenmiş kurallara riayet edilecek ve yine görevlilerin talimatları doğrultusunda davranılacaktır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR