Doküman No
EĞTFK.TL. 0013
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1. Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihaz kapağının ic¸ine yerles¸tirilmis¸ havalandırma kanalları sayesinde hu¨cre ic¸inde sıcaklık artıs¸ı azaltılmıs¸tır.
 3.  Elektrostatik toz boyalı go¨vdesi ve kapağı ile uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklı bircihazdır.
 4.  Hassas c¸alıs¸ma sağlayan N-Prime™ mikrois¸lemcili kontrol sistemi ve genis¸ dijital go¨stergesiyle kolay kullanıma sahiptir.
 5.  280x360x260 mm’lik boyutlara ve dijital ekrana sahiptir.
 6.  Cihazın ağırlığı 11 kg’dır.
 7.  Cihazın maksimum hızı 5000 rpm’dir.
 8.  Cihazın maksimum kapasitesi 12 x 15 ml yuvarlak ve konik tabanlı tu¨plerdir.
 9.  Cihaz dengesizlik detekto¨ru¨, kapak kilidi ve motor as¸ırı ısı korunması gibi emniyet o¨zelliklerine aahiptir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 2. On/Off du¨ğmesi ile cihaz ac¸ılır ve kapatılır.
 3.  Hazırlanan numuneler ic¸in uygun rotor cihaza takılır.
 4. Numuneler simetrik bir s¸ekilde, ağızları sıkıca kapatılmıs¸ olarak rotor haznelerine yerles¸tirilir.
 5.  Dengenin sağlanabilmesi ic¸in numuneler simetrik olarak yerles¸tirilmelidir. Simetri sağlanamıyorsa numune ile benzer hacme sahip bir bos¸ denge tu¨pu¨ ile simetri sağlanmalıdır.
 6.  Santrifu¨j cihazının kapağı dikkatli bir s¸ekilde kapatılır. Kapağın kilidinin tam oturduğundan emin olunur.
 7.  Do¨nme hızı ve zaman parametreleri girilir.
 8. Bas¸latma du¨ğmesinden is¸lem bas¸latılır.
 9.  I·s¸lem tamamlandıktan sonra bitis¸ du¨ğmesi ile cihaz kapatılır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1. Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2. Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3. Cihazın dıs¸ ve ic¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.