Doküman No
EĞTFK.TL. 0010
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğerkullanıcılar sorumludur.

 

2.Uygulama 

2.1. Cihazın Özellikleri

 1. Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihazın maksimum sıcaklığı 300°C’dir.
 3. Cihazın maksimum hızı 1400 rpm’dir.
 4. Cihazın tablo materyali seramik kaplamalı silumindir.
 5.  Cihazın ağırlığı 2.9 kg’dır.
 6.  Cihazın ısıtma ve karıs¸tırma olmak u¨zere iki temel is¸levi bulunmaktadır.
 7.  I·ki is¸lev beraber kullanılacağı gibi ısıtma is¸levi ayrı olarak etkinles¸tirilebilir ve LED du¨ğmesinin yanmasıyla go¨sterilir.
 8.  Isıtma plakası ile kontrol elemanları arasındaki genis¸ gu¨venlik mesafesi ve ayrıca > 50 °C sıcaklıklarda optik artık ısı go¨stergesi yanıklara kars¸ı koruma sağlar.
 9. Cihazın seramik kaplamalı siluminden yapılmıs¸ tablo materyali kimyasallara ve c¸izilmeyekars¸ı dayanıklıdır ve 145 mm c¸apa sahiptir. Bu boyut, cihazı ku¨c¸u¨k bir alanda birc¸ok numune ile kullanıma uygun hale getirir.
 10.  Kullanılan malzeme aynı zamanda en hızlı ısıtma su¨relerini sağlar.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1. Isıtma is¸levi ic¸in, ısıtılmak istenilen numune ısıtma plakasının u¨zerine yerles¸tirilir.
 2. Cihaz elektrik prizine takılır.
 3.  Cihazın sol tarafındaki do¨ner du¨ğme 0 tus¸undan sola doğru c¸evrilerek cihazın ısınması bas¸latılır.
 4. Ulas¸ılmak istenilen sıcaklık değeri cihazın sol o¨n kısmında bulunan do¨ner du¨ğmeden ayarlanır.
 5.  Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal mas¸a ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
 6.  Karıs¸tırma is¸levi ic¸in, karıs¸tırılmak istenilen numune ısıtma plakasının u¨zerine yerles¸tirilir.
 7.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 8.  Cihazın sağ tarafındaki do¨ner du¨ğme 0 tus¸undan sola doğru c¸evrilerek cihazın karıs¸tırma is¸levi bas¸latılır.
 9.  Ulas¸ılmak istenilen hız değeri cihazın sağ o¨n kısmında bulunan do¨ner du¨ğmeden ayarlanır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1. Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2.  Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3.  Cihazın dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik c¸o¨zu¨cu¨ler kullanılmamalıdır.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.