Doküman No
EĞTFK.TL. 0014
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1.  Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihaz sadece su ile kullanılabilir, ancak temizlenecek olan u¨ru¨ne uygun bir c¸o¨zu¨cu¨nu¨n kullanılması ve kirlenmenin tu¨ru¨ etkiyi artırır. Temizlik genellikle 3 ile 6 dakika arasında su¨rer, ancak temizlenecek nesneye bağlı olarak bu su¨re 20 dakikayı gec¸ebilir.
 3. Cihaz su gec¸irmez ve paslanmaz c¸elik go¨vdeye sahiptir.
 4.  Cihaz ic¸ine yerles¸tirilmis¸ paslanmaz c¸elikten yapılmıs¸ u¨niteler bulunmaktadır.
 5.  Cihaz ic¸indeki tank 290x150x150 mm’lik boyutlara sahiptir.
 6.  Cihazın ağırlığı 5,4 kg’dır.
 7.  Cihazın kapasitesi 6 litredir.
 8.  Cihaz 80°C’ye kadar ısıtılabilir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Ultrasonik banyo su doldurulur.
 2.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 3. Gu¨c¸ du¨ğmesine basılarak cihaz c¸alıs¸tırılır.
 4. Çalıs¸ma sıcaklığı belirlenir.
 5.  Su banyosu su¨resi belirlenir.
 6.  I·s¸lem su¨resi dolunca cihaz gu¨c¸ du¨ğmesinden kapatılır.
 7.  Temizlenen madde cihaz dıs¸ına c¸ıkartılır.
 8. I·s¸lem tamamlandıktan sonra cihaz ic¸erisindeki su bos¸altılır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1. Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2. Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3.  Cihazın dıs¸ ve ic¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.