Doküman No
EĞTFK.TL. 0018
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumluluklar
İlgili talimatın uygulanmasında Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen laboratuvarında ders veren ve ders gören diğer ilgili bölümler öğretim üye/elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencileri sorumludur.
2. Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

Işık mikroskobunda, 4’lü objektif tareti, 20 mm görüş sahası, sabit tipte kondansör, 40x-100x arası büyütme özellikleri mevcuttur.
2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Mikroskobun üzerindeki koruma kılıfını çıkarınız.
 2.  Merceklerin temizliğini kontrol ediniz. Gerekli ise oküler ve mercekler ketensiz yumuşak (tülbent olabilir) bir bezle temizleyiniz.
 3.  İncelenecek olan preparat (lam ve lamel arasına yerleştirilmiş örnek) mikroskop tablasına yerleştiriniz.
 4.  Lameli kapatmadan önce biraz bekleyiniz. Lameli lam ile 45? lik bir açı yapacak şekilde tutunuz ve yavaşça bırakınız.
 5.  Mikroskobun fişi çalışma alanı üzerindeki prize takınız.
 6.  Mikroskop açma/kapama düğmesinden açınız.
 7.  En küçük objektifi kullanma durumuna getiriniz.
 8.  Işık, tablanın ortasındaki delikten geçecek şekilde aynayı ayarlayınız. Diyaframı açıp kapayarak obje için en uygun miktarda ışık geçmesini sağlayanız.
 9. ? Işık gereksinimine göre mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesini ayarlayınız.
 10.  Preparatı mikroskobun tablası üzerine koyunuz ve maşalarla sıkıştırınız. H harfini tabladaki deliğin ortasına getirinceye kadar preparatı hareket ettiriniz. En küçük objektifi kullanma durumuna getiriniz.
 11.  Objektife bakarken kaba ayar vidasını çeviriniz.
 12.  Okülerden bakınız ve bu sırada tüpü yavaş yavaş yukarı doğru hareket ettiriniz. Görüntü belirgin hale geldikten sonra ince ayar vidası ile netleştiriniz.
 13.  İhtiyaca binaen gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştiriniz (10X’den 40X’e çıkartılır).
 14.  En büyük objektif olan 100X büyütmeli objektif “immersiyon yağı” ile birlikte kullanınız.İhtiyaç durumunda lamel üzerine immersiyon yağı damlatılarak materyal incelenir. İnceleme işlemi bittikten sonra Xylol ile 100X objektifi temizleyiniz.
 15.  Çalışma bittikten sonra mikroskobu kapatını. Objektifi en düşük büyütmeye getirip tablayı aşağı indiriniz.
 16.  Preparatı tabladan alınız.
 17. Mikroskop fişi prizden çıkartınız ve ilgili bölüme yerleştiriniz.
 18.  Koruma kılıfını mikroskopun üzerine örtünüz.

2.3. Cihazın Bakımı

 1. Mikroskop, itinalı bir bakımı gerektiren pahalı bir araçtır. Mikroskop kullanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
 2.  Mikroskobu daima iki elle taşıyınız. Bir elle kol sıkıca tutarken diğer elinizle ayağın altından tutunuz.
 3.  Mikroskobunuzu masa üzerine koyarken çok kenara koymayınız. Eğer mikroskobunuzda elektrikli aydınlatma tesisatı varsa tellerin mikroskop ayağı altında kalıp ezilmemesine dikkat ediniz.
 4.  Mikroskopla çalışırken masanın üzerinde gerekli araç ve gereçlerden başka bir şey bulundurmayınız.
 5.  Baktığınız preparat bir sıvı damlası ile hazırlanmış ise mikroskobun gövdesini eğik duruma getirmeyiniz.
 6.  Mikroskobun merceklerinin değeri yaklaşık mikroskobun yarı fiyatı kadardır. O yüzden yumuşak tüysüz bir bez veya yumuşak kağıttan başka bir şeyle silmeyiniz.
 7.  Mikroskobu yerine kaldırırken daima en küçük objektifte bırakınız.
 8.  En büyük objektif olan 100X büyütmeli objektif “immersiyon yağı” ile birlikte kullanınız. İnceleme işlemi bittikten sonra 100X objektifi Xylol ile temizleyiniz.

2.4. İlgili Dokümanlar
Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.