Doküman No
EĞTFK.TL. 0009
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

 

2. Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1.  Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihazın maksimum sıcaklığı 450°C’dir.
 3.  Cihaz nikrom tel ve seramik elyaf ic¸erir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Isıtılmak istenilen numuneler (Yuvarlak tabanlı kaynatma balonu veya cam numune kaplarıic¸inde) cihazın ic¸ine yerles¸tirilir.
 2. Cihaz elektrik prizine takılır.
 3. On/Off du¨ğmesi sol tarafa c¸evrilerek cihaz c¸alıs¸tırılır.
 4.  Ulas¸ılmak istenilen sıcaklık değeri On/Off du¨ğmesiyle ayarlanır.
 5. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal mas¸a ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2.  Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3.  Cihazın dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik c¸o¨zu¨cu¨ler kullanılmamalıdır.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.