Döküman No
EĞTFK.TL.0004
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Üniversitemizde kullanılmakta olan fotokopi makinelerinin  kullanılan toner ve durumun gereksiz yere kullanımını önlemek.Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçmek. Kâğıt sarfiyatını en aza indirmek.

KAPSAM

 Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi  fotokopi makinesinin kullanımını kapsar.

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Fakülte Sekreterinin görevlendirdiği Büro Personeli sorumludur.

UYGULAMA

  1. Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacaktır.

 

  1. Kâğıt kasetinde kâğıt olup olmadığı kontrol edilecektir.

 

  1. Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba varsa çıkarılacaktır.

 

  1. Çekilecek fotokopi adedi girilecektir.

 

  1. Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki yere ya da kapak açılarak düzgün şekilde yerleştirilip “Start” düğmesine basılacaktır.

 

  1. Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması vb. küçük çaplı arızalara müdahale edilmeyecektir ve bu konuda uzman olan personel çağrılacaktır.

 

  1. Toner ve/veya drumun bitmesi durumunda amirine bilgi verilecektir.

 

  1. Kasetlere ebadı dışında kâğıt konulmayacaktır.

 

  1. Kaset kapaklarının sert kapatılmamasına dikkat edilecektir