Döküman No
EĞTFK.TL.0007
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu Talimatın amacı Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek

 

2.KAPSAM

 

 Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki klima cihazlarının kullanımını ve periyodik bakımını kapsar.

 

3. TANIMLAR

 

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları ve Yetkili Fırma  sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve LS-010 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

 

 5.2. Bakımın Yapılmas

5.2.1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

5.2.2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

5.2.3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

5.2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5.2.5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

5.2.6. Su gideri kontrolü yapılır.

5.2.7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1 İlgili Kilima Cihaz Kullanım Talimatı