Doküman No
EĞTFK.TL.0007
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları ve Yetkili Fırma  sorumludur.

 

2. Uygulama

2.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve LS-010 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

 

 2.2. Bakımın Yapılmas

1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

6. Su gideri kontrolü yapılır.

7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.