Doküman No
EĞTFK.TL. 0016
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1. Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında kullanıma uygundur.
 2.  Cihaz 620x330x460 mm’lik boyutlara sahiptir.
 3.  Cihazın net ağırlığı 20,2 kg’dır.
 4.  Cihazın kapasitesi 4 litre, depolama tankı kapasitesi 8 litredir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 2.  Cihaz s¸ebeke suyuna bağlı olduğundan, s¸ebeke suyuna bağlı olan musluk ac¸ılır.
 3.  Cihazın arkasında bulunan ac¸ma/kapama du¨ğmesine basılarak cihaz c¸alıs¸tırılır.
 4.  Cihazın dolu olup olmadığı kontrol edilerek, kendi musluğunu ac¸ılarak su alınabilir.
 5.  I·s¸lemi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğu kapatılır.
 6.  Cihaz Ac¸ma/kapama du¨ğmesinden kapatılır.
 7.  Şebeke suyuna bağlı musluk kapatılır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2. Cihazın dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.