Doküman No
EĞTFK.TL. 0015
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama 
2.1. Cihazın Özellikleri

 1. Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında kullanıma uygundur.
 2.  Cihaz laboratuvar ortamında olus¸an zararlı gaz ve buharlar uygun emis¸ gu¨cu¨ne sahiptir.
 3.  Cihaz c¸alıs¸ma sırasında olus¸an asit buharı, ısı, proses aroması gibi gazları uzaklas¸tırabilecek tahliye sistemine sahip, c¸alıs¸ma ortamındaki zararlı havayı sisteme bağlı bulunan sisteme ile dıs¸ ortama atabilmektedir.
 4.  Cihaz kompakt laminant, o¨n bordu¨r paslanmaz c¸elik c¸alıs¸ma zeminine sahiptir.
 5.  Aspirasyon kabini, aside dayanıklı, kompakt, seramik.PVC veya polipropilen malzemeden yapılmıs¸tır.
 6.  Hava emis¸ motoru asit ve asit buharına dayanıklı polipropilen malzemeden yapılmıs¸tır.Motor hızı kademeli olarak ayarlanabilir ve hız kontrol u¨nitesi ile ac¸/kapa anahtarı cihazın o¨npanelinde yer almaktadır.
 7.  Kabin aydınlatma floresan lamba ile sağlanır.
 8.  Sessiz fan motoru ve optimal ıs¸ık ile kullanıcı ic¸in kullanım rahatlığı sunmaktadır.
 9. Kabin ic¸inde su musluğu bulunmaktadır.
 10. Asitlere dayanıklı kabin yu¨zeyi ve yuvarlatılmıs¸ ko¨s¸eler sayesinde uygun kullanım ve kolay temizlik sağlamaktadır.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1. Cihaz elektrik prizine takılır.
 2.  Gu¨c¸ du¨ğmesine basılarak cihaz c¸alıs¸tırılır.
 3.  Fanın c¸alıs¸ıp c¸alıs¸madığını kontrol edilir.
 4.  Aydınlatma sistemini ac¸mak ic¸in ıs¸ık du¨ğmesi “Ac¸ık” konumuna getirilir.
 5. Çalıs¸ma bittikten sonra fan ve aydınlatma sistemlerini ilgili du¨ğmeler “Kapalı” konumuna getirerek kapatılır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2.  Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3.  Cihazın dıs¸ ve ic¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.