Doküman No
EĞTFK.TL. 0011
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama 
2.1. Cihazın Özellikleri

 1. Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihazın maksimum hızı 10 rpm’dir.
 3.  Kapladığı alan ac¸ısından yer tasarrufu sağlayan cihaz, 5 litreye kadar olan numuneyi verimli bir s¸ekilde karıs¸tırır.
 4.  126x80x140 mm’lik oturma alanına ve 104 mm c¸apında bir u¨st tablaya sahiptir.
 5. Cihazın tablo materyali PVDF’dir. Titrasyon ic¸in idealdir.
 6.  Cihazın ağırlığı 1.2 kg’dır.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Karıs¸tırılmak istenilen numune plakanın u¨zerine yerles¸tirilir.
 2.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 3.  On/Off du¨ğmesi 1 konumuna getirilerek cihaz c¸alıs¸tırılır.
 4.  Cihazın sağ tarafındaki do¨ner du¨ğme 0 tus¸undan sağa doğru c¸evrilerek cihazın karıs¸tırma is¸levi bas¸latılır.
 5.  Ulas¸ılmak istenilen hız değeri cihazın sağ o¨n kısmında bulunan do¨ner du¨ğmeden ayarlanır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2.  Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3.  Cihazın dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik c¸o¨zu¨cu¨ler kullanılmamalıdır.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.