Doküman No
EĞTFK.TL. 0017
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlulular
İlgili talimatın uygulanmasında Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen laboratuvarında ders veren ve ders gören diğer ilgili bölümler öğretim üye/elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencileri sorumludur.
2. Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1.  Tartım kapasitesi 220 gramdır ve tartım hassasiyeti 0,0001 gramdır.
 2. Hata payı 0,001 gramdır.
 3.  Çalışma sıcaklığı +5 - 40°C’dir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1. Cihazın fişini takınız.
 2. On/Off düğmesine basarak açınız.
 3.  Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz. Genel bir tartma işlemi önce bir parça tartım kağıdın veya toplama kabı terazinin kefesine konarak tartılabilir.
 4.  Dara alınız (Tare düğmesi). Boş tartım kabının kütlesi dara olarak adlandırılır. Bunun içinkap teraziye konur ve skala sıfıra ayarlanır. Sonradan tartılacak madde konur ve doğrudan kütle okunur.
 5.  Sonra tartılacak maddeyi koyunuz.
 6. İki kütle arasındaki fark eklenen maddenin kütlesi demektir.
 7.  Bir alternatif olarak “fark ile” ölçüm bazen daha uygundur. Önce maddeyi içeren küçük kaptartılır. Sonra maddenin bir kısmı bir başka kaba konur ve tekrar tartılır. Aradaki fark alınanmaddenin kütlesini verir. Fark yoluyla, ölçümler özellikle higroskopik maddeler (havadan kolaylıkla nem absorbe eden maddeler) için uygundur. Çünkü bu sırada tartım kabı işlem sırasında kapalı tutulabilir.
 8.  Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.
 9.  Cihazın temizliğini yapınız.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihaz titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.
 2.  Tartım sırasında hassas terazinin cam kapakları açılmamalıdır.
 3.  Kesinlikle hiçbir kimyasal madde doğrudan kefeye konulmamalıdır. Böylece terazininkorozyona uğraması önlenir ve konulan maddenin tamamının teraziden alınması mümkün olur.
 4.  Her kullanım sonrası cihazın temizliğine özen gösterilmeli, cihaz yerinden oynatılmadan cam kapaklar ve iç kısım hafif nemli bir bez ile silinmelidir.

2.4. İlgili Dokümanlar
Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.