Doküman No
EĞTFK.TL. 0012
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

2.Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1.  Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2.  Cihaz metal taban, ABS go¨vde, paslanmaz c¸elik kaplama, su¨rgu¨lu¨ u¨st kapaklı cam tasarıma sahiptir.
 3.  Cihazda denge go¨stergesi, sıfırlama menu¨su¨,otomatik dara o¨zellikleri mevcuttur.
 4.  287x320x196 mm’lik boyutlara ve 90 mm kefe boyutuna sahiptir.
 5.  Cihazın ağırlığı 4.6 kg’dır.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Cihaz elektrik prizine takılır.
 2.  On/Off du¨ğmesi ile cihaz ac¸ılır ve kapatılır. Sonra sıfırlama du¨ğmesine basılarak sıfırlama yapılır.
 3.  Ru¨zgârlığın kapağını ac¸ın ve tartım kefesine, hedef kabınızı yerles¸tirin. Gerekiyorsa eldiven takmayı veya cımbız kullanmayı unutmayın.
 4. Tartılmak istenilen numune kefenin ortasına tartılacak madde konularak ağırlık dijital ekrandan okunur. Şayet kapta tartım yapılacaksa o¨nce kabın darası alınır.
 5. Kefenin oturduğu silindir yere tam dik olmalıdır. Bu durum su terazisi ile kontrol edilir. Gerekirse ayaklarının ayarıyla sağlanır.
 6.  Ru¨zgârlığın kapağını kapatın ve kabın ağırlık değeri sabitlenene kadar bekleyin. Dara kabının ağırlığı artık ekranda go¨sterilmektedir.
 7. Şimdi dara du¨ğmesine basın. Terazi, dara kabının ağırlığını kaydeder ve ekranda tekrar sıfır go¨ru¨ntu¨lenir (bunun sıfır noktası ile aynı olmadığına dikkat edin).
 8.  Hedeflenen ağırlığa ulas¸ana kadar numunenizi ekleyin.
 9.  Ru¨zgârlığın kapağını kapatın. Terazi, sabitlendikten sonra ağırlık sonucunu bildirir.
 10.  Artık terazi, dara kabınızın ve numunenizin ağırlığını kaydetmis¸ durumdadır.
 11. Tartım is¸lemini bitirdikten sonra teraziyi ve terazinin c¸evresindeki tezgah u¨stu¨nu¨ uygun s¸ekilde temizlediğinize emin olun.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2.  Cihazın rutin temizliği her kalibrasyon o¨ncesi yapılmalıdır.
 3.  Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 4.  Cihazın dıs¸ ve ic¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir.
 5.  Tartımlar mıknatıslı maddelerden ve hava akımlarından uzak yapılmalıdır.

2.4.I· lgili Doku¨manlar
Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.