Doküman No
EĞTFK.TL. 0008
Yayın Tarihi
15.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular
 Bu talimatın uygulanmasından Kimya Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

 

2. Uygulama
2.1. Cihazın Özellikleri

 1.  Cihaz laboratuvar ve oda kos¸ullarında tezgah u¨stu¨ kullanıma uygundur.
 2. Cihazın maksimum sıcaklığı 220°C’dir.
 3. Cihazın ic¸ hacmi 53 litredir.

2.2. Cihazın Kullanımı

 1.  Cihazın kapağı ac¸ılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya c¸elik tepsi ic¸inde) cihazın ic¸ine yerles¸tirilir.
 2. Cihaz elektrik prizine takılır.
 3.  On/Off du¨ğmesi On konumuna getirilerek cihaz c¸alıs¸tırılır.
 4.  Ulas¸ılmak istenilen sıcaklık değeri ve c¸alıs¸ma su¨resi cihazın o¨n kısmında bulunan LCDpanelden ayarlanır. Cihazın sıcaklığı 110°C’ye ayarlıdır. Cihazın sıcaklığını değis¸tirmek ic¸in laboratuvar sorumlusuna danıs¸manız gerekmektedir.
 5.  Start tus¸una basılarak cihazın ısınması bas¸latılır.
 6.  Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal mas¸a ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

2.3. Cihazın Bakımı

 1.  Cihazın u¨reticisi tarafından kullanıcılar ic¸in o¨zel bir bakım is¸lemi o¨nerilmemis¸tir.
 2. Cihazın ic¸indeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklas¸tırılmalıdır.
 3. Cihazın dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik c¸o¨zu¨cu¨ler kullanılmamalıdır.

2.4. I·lgili Doku¨manlar
       Cihazın u¨reticisi tarafından hazırlanmıs¸ kullanım kılavuzu.