Doküman No
YİTDB.TL.0001
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

1.1.Asansör Bakım Firmasının Sorumlulukları

 1.  Bakım işini, bakım planına ve bakım talimatlarına uygun yapmalıdır. 
 2. Asansörün tasarlanmış kullanım amacında bir değişiklik olursa, bakım talimatlarını güncellemelidir. 
 3. Bakım firması, asansör yapımcı firmasının temin etmesi gereken bakım talimatları veya asansör binası ile ilgili risk değerlendirmelerinin yapıldığını garanti etmelidir. 
 4. Bakımda kullanılacak yağlama işleminde yağın teminini yüklenici firma sağlamalıdır(yağ asansör firmasına ait olmak üzere) ve yüklenici firma yağlama işlemini yapmalıdır.
 5. Bakım sırasında her ay düzenli olarak asansör kapıları ve içi paslanmaz kapı spreyi ile temizlenmelidir.
 6. Bakım işlemi süresi, asansörün güvenli bir şekilde çalışabilmesi için mümkün olan en kısa zamana indirilmelidir. 
 7.  Önceden tahmin edilen bir arızayı önlemek için, yapılacak onarım işini bakım planına uyarlamalıdır.
 8. Bakım işini yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personele yaptırmalıdır. 
 9.  Bakım için gerekli tüm alet-ekipman ve donanımı sağlamalıdır. 
 10.  Bakım işlemini aylık periyotlarla ve planlı yapmalıdır. 
 11.  Kurtarma operasyonları için,  arama servisi sağlamalıdır. 
 12. Bakım faaliyetlerini, kayıt altına almalıdır.  
 13. Arıza müdahalelerini kayıt altına almalıdır. 
 14. Bakım süresi içinde hemen giderilemeyen tehlikeli bir durum oluşursa, tehlike giderilinceye kadar, asansörü servis dışı bırakmalı ve bina yetkilisine mutlaka bilgi vermelidir. 
 15. Yetkili 3. Şahıslar tarafından yapılacak herhangi bir inceleme veya çalışma sırasında, uzman bir bakım personelinin de katılımını sağlamalıdır. 
 16. Asansörde yapılması gereken bir yenileme işlemi varsa, bina yetkilisine bilgi vermelidir. 
 17. Yüklenici asansör firması, tüm asansör makine dairelerinin anahtarlarının 1 adetini asansörün bulunduğu mahaldeki sorumlu personele, 1 adetini Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığındaki sorumlu personele ve 1 adetini de kendilerinde bulunduracak şekilde temin edip ilgili kişilere teslim etmelidir.

 

2. Uygulama

 

2.1 Aylık Periyodik Bakımda Yapılacak İşler

 

2.1.1. Genel

Bütün bileşenler temiz olmaları, toz ve korozyon bulunmaması bakımından kontrol edilir.

 

2.1.2.Kuyu alt boşluğu

Kılavuzlar, altlarında kalan yağ/gres yağı bakımından kontrol edilir. Kuyu alt boşluğu; temiz-kuru olması ve inşaat ve benzeri atıkların bulunmaması bakımından kontrol edilir.

 

2.1.3. Sıçramaya karşı tertibat ve anahtar(takıldığında)

 1. Serbest hareket ve çalışma kontrol edilir.
 2. Halatlar eşit gerginlik bakımından kontrol edilir.
 3. Anahtar, takıldığı yerde kontrol edilir.

2.1.4.Tamponlar

 1. Yağlama seviyesi kontrol edilir.
 2. Yağlama kontrol edilir.
 3. Anahtar takıldığı yerde kontrol edilir.
 4. Bağlantılar kontrol edilir.

2.1.5. Tahrik motoru/Jeneratör

 1. Rulmanlar aşınma bakımından kontrol edilir.
 2. Yağlama kontrol edilir.
 3. Komütatörün durumu kontrol edilir.

2.1.6. Dişli kutusu

Dişli aşınma bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.

 

2.1.7.Fren

 1. ren sistemi kontrol edilir.
 2. Aşınma bakımından bölümler kontrol edilir.
 3. Katlarda durma hassasiyeti kontrol edilir.

2.1.8.Kumanda panosu

Mahfaza, temiz ve kuru olması ve toz bulunmaması bakımından kontrol edilir.

 

2.1.9.Hız regülatörü ve germe makarası

 1. Hareketli bölümler, rahat hareket edebilmesi ve aşınma bakımından kontrol edilir.
 2. Çalışması kontrol edilir.
 3. Anahtar kontrol edilir.

2.1.10.Ana halat saptırma makaraları

 1. Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir.
 2. Normal olmayan ses veya titreşimler için rulmanlar kontrol edilir.
 3. Mahfaza kontrol edilir.
 4. Yağlama kontrol edilir.

2.1.11. Asansör kabini/karşı ağırlık kılavuzları

 1. Gerekli yerlerde bütün kılavuz yüzeyleri, üzerlerindeki yağ tabakası bakımından kontrol edilir.
 2. Bağlantılar kontrol edilir.

2.1.12.Asansör kabini/karşı ağırlık kılavuz patenleri

 1. Kılavuz patenleri/tekerlekleri aşınma bakımından kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
 2. Gerekli olan yerde yağlama kontrol edilir.

2.1.13. Elektrik tesisatı

Yalıtım(izolasyon) kontrol edilir.

 

2.1.14.Asansör kabini

 1. Acil durum aydınlatması, asansör kabini düğmeleri, anahtarlar kontrol edilir.
 2. Panellerin ve tavanın bağlantıları kontrol edilir.

2.1.15.Güvenlik tertibatları/hareket eden asansör kabinini aşırı hızdan koruma araçları

 1. Hareket eden bölümler, serbest hareket olması ve aşınma olmaması bakımından kontrol edilir.
 2. Yağlama kontrol edilir.
 3. Bağlantılar kontrol edilir.
 4. Çalışması kontrol edilir.
 5. Anahtar kontrol edilir.

2.1.16.Askı halatları/zincirleri

Aşınma, uzama ve gerginlik bakımından kontrol edilir. Gerekli yerde yağlama kontrol edilir.

 

2.1.17.Asansör durak girişleri

 1. Asansör durak kilitlerinin çalışması kontrol edilir.
 2. Rahat çalışma bakımından kapılar kontrol edilir.
 3. Kapı kılavuzu kontrol edilir.
 4. Kapı aralıkları kontrol edilir.
 5. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında bunların uygunluğu kontrol edilir.
 6. Acil durum kilit açma tertibatı kontrol edilir.
 7. Yağlama kontrol edilir.

2.1.18.Asansör kabin kapısı

 1. Kapı kapanma kontağı veya kilidi kontrol edilir.
 2. Rahat hareket bakımından kapılar kontrol edilir.
 3. Kapı kılavuzu kontrol edilir.
 4. Kapı aralıkları kontrol edilir.
 5. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir.
 6.  Yolcu kapısı koruma tertibatı kontrol edilir.
 7. Yağlama kontrol edilir.

2.1.19.Asansör kat seviyesi

Duraktaki duruş hassasiyeti kontrol edilir.

 

2.1.20. Sınır güvenlik kesiciler   (Nihai şalter)

Çalışma kontrol edilir.

 

2.1.21. Motor hareket süresi sınırlayıcısı

Çalışması kontrol edilir.

 

2.1.22. Elektrik güvenlik tertibatı

 1. Çalışması kontrol edilir.
 2. Elektrik güvenlik zinciri kontrol edilir.
 3. Uygun sigortaların takıldığı kontrol edilir.

2.1.23.Acil durum alarm tertibatı

Çalışması kontrol edilir.

 

2.1.24.Asansör durak kumandaları ve göstergeleri

Çalışması kontrol edilir.

2.1.25.Asansör aydınlatması

Asansör aydınlatması kontrol edilir.

2.1.26.Asansör tesisi üzerinde bulunan işaretlemeler

Yıpranmış, okunmayan etiketlemeler ve işaretlemeler yenisi ile değiştirilir.

2.1.27.Makine dairesi ve asansör kuyusu

Çalışma kontrol edilir.

2.2. Bakım Prosesi İle İlgili Dikkat Edilmesi Ve Yapılması Gerekenler

 1.  Uygun olmayan geçiş (güvenli olmayan merdivenler, el bandı olmaması, uygun olmayan döşeme kapağı, asansör kabininin üstündeki engeller vb.) dikkat edin. Özellikle Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerlerde makaraların olduğu yerlerde, Asansör dışındaki alanlarda, kuyu alt boşluğunda, asansör kabini üstünde çalışırken dikkatli olun ve uyarıcı işaretlemelere ve diğer talimatlara uyunuz. 
 2. Yetkisi olmayan insanların veya kullanıcıların bakım esnasında makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerlere, makaraların olduğu yerlere, asansör dışındaki tehlikeli alanlara, kuyu alt boşluğuna, asansör kabini üstüne girmelerini engelleyin ve bakım esnasında “ASANSÖR BAKIMDADIR” uyarıcı levhalarının asınız. 
 3. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerler varsa özellikle  (geçişler, asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü) bu kısımlardaki aydınlatmanın yeterli hale getirilmesi için bina yönetimine bilgi veriniz. Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde çalışma yapmayınız. 
 4. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde düzgün olmayan zeminlere (delikler, çıkıntılar vb.)  dikkat ederek çalışma yapınız. Uygun hale getirilmesi için bina yönetimine bilgi veriniz. 
 5. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde kaygan zeminlere dikkat ederek çalışma yapınız. Uygun hale getirilmesi için bina yönetimine bilgi veriniz. 
 6. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde dayanıklı olmayan zemin varsa  çalışma yapmayınız. Uygun hale getirilmesi için bina yönetimine bilgi veriniz. 
 7. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler gibi yerlerde uygunolmayan boyutlar (geçitler, bakım yerleri vb.)  varsa dikkat ederek çalışma yapınız. 
 8. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde asansörün hangi katta olduğunu bilerek ve dikkat ederek çalışma yapınız. 
 9. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde elektrik tehlikesine karşı dikkatli olunuz. Bu yerlerde çalışma yaparken asansörün enerjisinin kapalı olduğundan emin olunuz. 
 10. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde acil durum butonlarının çalıştığından emin olduktan sonra, bu alanlarda çalışma yapınız. 
 11. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde çalışırken asansörün hareketsiz olduğundan emin olunuz.
 12. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, Asansör kabini üstü gibi yerlerde asansörün beklenmedik hareketlerine karşı dikkatli olun ve acil durum butonlarına yakın olarak çalışmalarınızı yapınız. 
 13. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde asansörün hareketli bölümleri (asansör kabini, karşı ağırlık, dengeleme ağırlığı, kaldırıcı, diğer asansörler vb.) size çarpabilir, bu yüzden gerekli önlemleri aldıktan sonra çalışma yapınız. 
 14. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde asansör kabini ile asansör boşluğu arasındaki boş alanlara dikkat ediniz. 
 15.  Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde diğer asansörün hareketli parçalarına dikkat ediniz. 
 16. Makine dairesi, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde kirişler – kasnaklara dikkat ederek çalışınız. Uyarıcı işaretlemelere dikkat ediniz.
 17. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde sığınma hacimleri vardır. Bu gibi yerlerde çalışırken asansörün ani hareketlerine karşı dikkatli olunuz.
 18. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde elle yapılacak işlemlere dikkat ediniz. Bu yerlerde acil durum butonlarının çalıştığını kontrol ettikten sonra çalışma yapınız. 
 19. Makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde birden fazla bakım personelinin çalışması durumunda aranızdaki haberleşmeyi etkili sağlayınız ve komutlardan emin olduktan sonra çalışma yapınız. 
 20. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde iletişim araçlarının çalıştığından emin olduktan sonra çalışma yapınız. 
 21. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde havalandırmanın ve sıcaklığın normal düzeyde olduğundan emin olun. Özellikle makine dairesi, kuyu ve kabin havalandırmasının insanların güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde olduğundan emin olunuz. 
 22. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde su, kir vb. gibi maddeler Olmamalıdır. Varsa temizleyiniz ve bina yönetimini bu konuda özellikle uyarınız. 
 23. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde bakım personelinin ve kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokacak tehlikeli maddeler varsa bunların uzaklaştırılması için bina yönetimi ile irtibat geçiniz. 
 24. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde çalışırken baret giyiniz ve düşebilecek nesnelere karşı dikkatli olunuz. 
 25. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde mahsur kalma riski olabilir, bu yerlerde çalışırken diğer bakım personelinin sizi kurtarabileceğinden emin olunuz. Haberleşme cihazlarının çalıştığından emin olduktan sonra bu yerlerde çalışma yapınız. 
 26. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde kurtarma çalışmalarını kurtarma talimatına göre yapınız. 
 27. Asansör kabini, makinelerin hareketli kısımlarının bulunduğu yerler, makaraların olduğu yerler, asansör dışındaki tehlikeli alanlar, kuyu alt boşluğu, asansör kabini üstü gibi yerlerde olabilecek yangın ihtimaline karşı dikkatli olunuz ve yangın anında asansörün en yakın katta durup kapılarını açtığını kontrol ediniz.

 

2.3. Güvenli Bakım İçin Kurallar

       Asansör, elektrik ve mekanik parçalardan oluşan bir makine grubudur. Her makine gibi kendi amacına uygun bir çalışma şekline sahip olduğu gibi, kullanım amacına yönelik emniyet sistemleri ile donatılmıştır. Gerek normal çalışma şartlarında, gerekse bakım, revizyon yada kontrol çalışmalarında uygun güvenlik sistemleri asansör üzerinde mevcuttur. İlk montajında bu kriterler dikkate alınarak imal edilen asansörler; değişik bakım firmaları tarafından bakım, tamir yada revizyon görebileceği gibi, amacından uzak sadece o anki arızayı giderici, asansörün daha sonraki çalışmalarını etkileyecek işlemlere maruz kalabilir. Bunların dışında, zamanla ortaya çıkan montaj hataları da arıza oluşturmamasına rağmen emniyet sistemlerini zaafa uğratan etkenlerdir. 

2.3.1 Asansördeki Güvenlik Önlemlerine Geçmeden Aşağıdaki Konuların

 1. Aynı marka dahi olsa, her asansör birbirinden farklıdır. 
 2. Gerekli önlemler alındığında korku ve paniğe gerek yoktur. 
 3. Bakıma başlamadan önce uyarı levhası mutlaka asılmalıdır. 
 4. Ne kadar tecrübeli olunursa olunsun hiçbir zaman aşırı güvenle iş yapılmamalıdır. 
 5. Yorgunken bakım yapılmamalı, bakım sırasında acele edilmemelidir. 
 6. Bakım çalışmalarında, bakım ekibinin kendi arasında kullandığı iletişim dili çok önemlidir. Bakım ekibi, yüksek sesle taraflarca daha önce üzerinde anlaşılmış kelimelerle birbirini uyarmalıdır. Onay alınmadan müdahaleler yapılmamalıdır. 
 7. İlk kez görülen ve neresinde ne olduğu, nasıl çalıştığı daha önce bakımını yapan kişilerce bilinen, değiştirilmiş bir makinede bakım için gerekli önlemler, ihmal edilmeden alınmak zorundadır. 
 8. Kapı önündeki duruşlar çapraz biçimde olmalı, arkaya düşen ayak kapının kapanmasına ya da kapının kişiye çarparak dengesini bozmasına engel olmalı, öne düşen ayak, eşikten en az 5 cm uzakta durmalıdır. 
 9. Kabin kaldırma, indirme ya da kuyu içi muayenelerde vücut tamamen kuyu içinde ya da kuyu dışında bulunmalıdır. 
 10. Bakımın yapıldığı katta, bakıma başlamadan önce, kapı kilidi, fiş-priz muhakkak kontrol edilmeli, istenmeyen bir hareket oluştuğunda diğer bakım görevlisinin kilide müdahalesi ile hareket durdurulabilmelidir. 
 11. Rahat hareket olanağı sağlayan tulum giyilmeli, ayakkabıların altı lastik(yalıtkan) olmalı ve baret, emniyet kemeri vb. gibi koruyucu malzemeler kesinlikle kullanılmalıdır. 

 

2.3.2 Kuyu Dibine Girme – Çıkma Kuyu Dibinde Çalışma 

 1. Yukarıda anlatılan duruş esas alınarak, tek elle kısa devre kablosu fiş kontağına değdirilmeli, diğer el ile de kabin içi butonlarında 1. kat düğmesine basılmalıdır. 
 2. Asansör toplamalı kumandalı değilse, diğer eleman kilidin ikinci emniyetini sağlamalıdır. 
 3. Kabin altı belirli bir yüksekliğe geldiğinde, kilit diline basılarak kabin durdurulmalı ( fiş kontaktan el çekilmeden ) kilit diline basıldığı zaman kabin durmuyor ise, fiş kontaktan el çekilerek kabin durdurulmalıdır.
 4. Diğer eleman bu sırada asansör kapısının kapanmasını engellemelidir. 
 5. Kuyu dibi kontrolleri yapılırken, kilit dilinin mutlaka basılı bir şekilde olduğu kontrol edilmelidir.
 6. Kuyu dibi aydınlatması açılmalıdır. 
 7. Birden fazla asansör aynı kuyuda tesis edilmişse ve kuyular arasında bölme yoksa bitişik kabinlerin enerjisi kesilmeli ve etiketlenmelidir. 
 8. Kuyu dibinde kabin hareket halinde iken denetim ve bakım yapılacaksa uygun pozisyonda yer almalı, hareketli ve dönen ekipmanlardan uzak durulmalıdır. 
 9. Bakım çalışmaları bittikten sonra, sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir. 
 10. Kuyu dibinde çalışma sırasında düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır. 

 

2.3.3.Karşı Ağırlık Kontrolleri 

Karşı ağırlığın kontrolü mutlaka zemin katta yapılmalıdır. Bunun için kabinin üst kata gitmesi sağlanmalıdır. Kabin en üst katta iken, karşı ağırlık zemin katta olmalıdır. 

 

2.3.4.Kabin Üstüne Çıkma - İnme, Kabin Üstünde Çalışma

 1. Kabin üstüne çıkmadan çalışma katın kilit, fiş-prizin gerekli kumandayı verdiğinden emin olunmalıdır. Kilidin kısa devre olduğu durumlarda bir alt katta çalışma tercih edilmelidir. 
 2. Seyir işlemleri, hazırlığı bitinceye kadar kat kapısının kapanması için önlem alınmalıdır. 
 3. Bir kişi kabin üstüne çıktığında, diğer kişi kapının yanında olup, kapının kapanmasına engel olmalı, gerektiğinde fiş-priz ya da kilide hemen müdahale etmelidir. 
 4. Kabin üstüne çıkan kişinin en yakın müdahale edebileceği durdurma sistemi paraşüt kontağıdır. Bu nedenle ilk önce paraşüt kontağının kapağının kapalı olduğu ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 
 5. Eğer paraşüt kontağı çalışmıyorsa, hareketli parçalardan uzak ama kilitlere ulaşabilecek bir pozisyonda bulunmalıdır. 
 6. Kabin üstü ve kuyu aydınlatması yapılmalı, yoksa güçlü bir fener kullanılmalıdır. 
 7. Kabin üstünde seyir sırasında kuyudaki çıkıntılara ve hareketli ekipmanlara dikkat edilmeli, kabin üstündeki pozisyon buna göre seçilmelidir. 
 8.  Kabin üstünde hareket halinde denetim ve bakım yapılacaksa kabinin yukarı fırlaması ya da aşağı düşmesi gibi tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kuyu üstüne ya da kuyu dibine uygun mesafelerde kalınmalıdır. 
 9. Kuyudaki kabin alanı dışında kalan boşlukların 30 cm’ den daha fazla olması düşme tehlikesi yaratabileceği için önlem alınmalıdır. 
 10. Birden fazla asansörün bulunduğu kuyularda, aradaki mesafe kazayla temasa neden olabilecekse bitişik kabin enerjisi kesilerek çalışılmalıdır. 
 11.  Kabin üstünde seyirle kontrol yapılacaksa ve kabin üstünde bakımcı kumanda butonu yoksa dış kumanda enerjisi kesilmeli, kabin içinde ve üstünde birer kişi olmak üzere, kabin üstündeki bakımcı, kabin içindeki bakımcıya kabini en düşük mesafede, belirtilen yönde çalıştırma bilgisi vererek işlemi bitirmelidir. 
 12.  Durdurulamayacak bir hareketle karşılaşıldığında alt ya da üst kesiciler devreye girecek ya da tamponlar asansör kabininin yukarıya çıkmasına engel olacaktır. Her zaman yukarıda ya da aşağıda bir inanın sığacağı boşluk kalır. Bu durumda paniğe kapılmadan eğilip beklenmelidir. Diğer bakım elemanı müdahale ederek fiş-priz ya da kilitten devreyi kesmeli buna yetişemediği takdirde asansör kendi kesicileri ile durduğunda, asansörü aşağıya indirip, kişinin çıkmasını sağlamalıdır. 
 13.  Kuyu içi kabin üstünde çalışma işlemi yapıldıktan sonra kat kapısının güvenli bir şekilde kapandığından emin olunmalıdır. Bakım ve kontrol çalışmaları bittikten sonra sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir. 

 

2.3.5 Makine Dairesinde Çalışma 

 1. Makine dairesine ilk çıkışta kaçak olabileceği ve topraklamanın yapılmadığı düşünülerek kontrol edilecek cihazlarda statik ya da dinamik elektrik varlığı kontrol edilmelidir. 
 2. Bu bölümdeki cihazların çoğu, üstünde elektrik bulunduran cihazlar olduğu için bu kontrol yapılmadan hiçbir metal aksama dokunulmamalıdır. 
 3. Asansör hareketli iken, fiziki testler yapılmamalı, test yapılacak durumlarda iki devre kesiciden enerjiyi kesip, enerjinin kesildiğinden emin olunduktan sonra testler yapılmalıdır. 
 4. Yalıtım hatası nedeniyle cihaz gövdeleri ya da gerilim altında olmaması gereken kısımlar gerilim altında kalabilirler. Kısa devreler ya da elektrik kaçakları oluşabilir. Sistemin topraklanmış olması halinde koruma cihazları işlevlerini yerine getirerek elektrik devresini enerjisiz hale getirirler. Özellikle elektrik donanımlarda temas ya da adım gerilimlerine dikkat edilmelidir. 
 5. Hareket verme ya da hareket kesme işleri düzgün ve anlaşılabilir net ifadelerle tanımlanmalı, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmelidir. 
 6. Makine dairesinde dönen ve hareketli ekipmanlardan güvenlik mesafesi bırakılarak uzak durulmalıdır. ( halatlar, regülatör ve halatı vs. ) 
 7. Pano geriliminin kesilmesi gerektiğinde güç, aydınlatma ve kontrol devrelerinin ayrı olabileceği düşünülerek hangi sistemin enerjisinin kesilmesi gerekli ise ilgili katın, ekipmanın, devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olunmalıdır. 
 8. Gerilim altında bir panoda denetim yaparken panoya yaslanılmamalıdır. 
 9. Elektrik devrelerinin bulunduğu, enerjili panolarda denetim yaparken aydınlatmanın yeterli olması sağlanmalı, el ile temas gerekli ise görülmeyen noktalara temas edilmemelidir. 
 10. Birden fazla asansörün bulunduğu makine dairelerinde doğru asansörün enerjisinin kesildiği ya da enerjisinin verildiği mutlaka kontrol edilmelidir. 
 11. Devrede kondansatörler varsa bunlar üzerindeki yükün boşalabileceği düşünülerek önlem alınmalıdır. 
 12.  Bakım ve kontrol çalışmaları bittikten sonra sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir. 

 

2.4. RiskDeğerlendirmesi 

Karşılaşılan Durum

Yapılması Gereken

Yapılmazsa Doğabilecek Sorunlar 

Asansör kullanım amacı değişmesi  

Yetkili firmaya ve kullanıcılara bildiriniz. 

Hatalı kullanımdan arıza-kaza oluşabilir. 

Kurtarma Operasyonu Yapılması 

Yetkili firmaya bilgi veriniz

Aynı arıza tekrarlayabilir. 

Asansörde mahsur kalan varsa 

Çift yönlü iletişim araçlarıyla bina yetkilisine bilgi veriniz 

Mahsur kalan kişi kendi imkânlarıyla çıkmaya çalışır ve kaza olabilir. 

Binada yangın olursa 

Asansörle kaçmaya çalışmayınız.

Asansör bozulabilir. İçindekiler yangından zarar görür. 

Asansörün servis dışı kalması 

Yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Asansör uzun süre servis dışı kalır. 

Asansörde kaza olması 

Mutlaka yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Kullanıcılar zarar görebilir. 

Çevre şartlarının değişimi 

Yetkili bakım firmasını bilgilendiriniz. 

Bakım ve arıza müdahalesi sırasında gecikme yaşanabilir veya bakım personeli zarar görebilir. 

Asansörün doğru kullanımı 

Uyarı işaret levhaları- İşletme Talimatı- Bakım ve Kurtarma Talimatlarını Uygun Yerde Bulundurunuz. 

Hatalı kullanımdan asansör ve kullanıcı zarar görebilir. 

İletişim araçlarının çalışmaması 

Yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Bakım ve arıza müdahalesi sırasında bakım personeli zarar görebilir. Kullanıcı zarar görebilir. 

Asansör kuyusuna su vb. maddeler girmesi 

Yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Bakım ve arıza müdahalesi sırasında bakım personeli zarar görebilir. Kullanıcı zarar görebilir. 

Makine dairesi kapısının açık kalması 

Makine dairesi kapısının anahtarı yetkili kişilerde bulunmalıdır. Yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Kullanıcılar ve asansör zarar görebilir. 

Asansör makine dairesi ve asansör kuyusu aydınlatmalarının çalışmaması 

Yetkili bakım firmasına bildiriniz. 

Bakım ve arıza müdahalesi sırasında bakım personeli zarar görebilir.  

Deprem olması 

Asansörle kaçmaya çalışmayınız.  

Asansör bozulabilir. İçindekiler zarar görür. 

 

2.5.Asansör Kullanım Talimatnamesi

 1. Çağrı butonuna basarak asansörün gelmesini bekleyiniz.
 2. Asansör kapısı açıldığında, kabinin katta olduğundan emin olunuz.
 3. Asansör kata geldiğinde, inmek isteyen yolcu varsa öncelik veriniz.
 4. Asansöre çocuklar bindiğinde, kabin kapısından uzak tutunuz, otomatik kapanan kabin kapısı sıkışmalara neden olabilir, dikkat ediniz.
 5. Asansörün kata gelmeden durması halinde alarm düğmesine basarak görevlinin sizinle irtibat kurmasını bekleyiz.
 6. Görevlinin talimatına uyunuz.
 7. Hiçbir şekilde kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız.
 8. Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmeleri yasaktır.