Doküman No
YİTDB.TL.0012
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Görevlendirilen personel sorumludur.

 

2. Uygulama

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin çeşitli birimlerinde bulunan projeksiyon cihazları sayesinde görüntülerin projeksiyon perdesine, tahtaya, duvara vb. yansıtılması işlemi aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır.

                                                                                                     

 1. Yerinde monteli olmayan projeksiyon cihazları, ilgili birimin görevlendirilen personelinin sorumluluğunda olmalıdır.

 2. Yerinde monteli olmayan “Projeksiyon cihazı alındı/verildi defteri” imzalanarak, projeksiyon cihazı teslim alınacaktır.

 3. Cihaz elektrik açma-kapama düğmesinden açılır ve kapanır.

 4. Cihazı sabit ve dengeli bir yüzey üzerinde çalıştırınız.

 5. Kumanda veya kontrol paneli ile “Güç-Power On” tuşuna basılır.

 6. Projeksiyon cihazıyla çalışmanın bitmesi halinde, lamba ömrünün uzun olması için mutlaka uzaktan kumanda ile veya kontrol panelindeki “Aç/Kapa-On/Off” düğmesine basılarak cihazın kendisini kapatması beklenir.

 7. Kesinlikle elektrik anahtarından veya sigortadan cihazın enerjisi kesilmez.

 8. Projeksiyon cihazınızı kullanırken lens kapağını açık tutmayı unutmayınız.   Kullanmadığınız zamanlar ise lens kapağını kapalı tutunuz.

 9. Cihazın üzerini örtmeyiniz, kapalı kutular içinde çalıştırmayınız.

 10.  Cihazınızı kapattığınızda fanlar bir süre daha çalışmaya devam edecektir. Bu süre bitene kadar cihazınızı taşımayınız, elektrik bağlantısını kesmeyiniz.

 11.  Bulunduğunuz yerde voltaj(gerilim) problemi yaşıyorsanız cihazınızı bekleme (standby) durumunda bırakmayınız, kullanmadığınız zamanlarda fişten çekiniz.

 12.  Projeksiyon cihazının gerilim(voltaj) dalgalanmasından etkilenmemesi için mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) hattından elektrik enerjisini alınız. Yani Kesintisiz Güç Kaynağı Prizine cihazın fişini takınız.

 13. Projeksiyon cihazını havalandırması yeterli olmayan, aşırı tozlu ya da nemli ortamlarda kullanmayınız.

 14. Cihazın içinde ya da üzerinde bir temizlik ve onarım yapmayınız.

 15. Monteli olmayan cihazlar “Projeksiyon cihazı alındı/verildi defteri” imzalanarak, projeksiyon cihazı sorumlu personele teslim edilecektir.

 16. Projeksiyon cihazını kullanırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyunuz.