Doküman No
YİTDB.TL.0010
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur.  

 

2.Uygulama

 1. Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden makine kullanılmamalıdır. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör makinenin kullanımını öğrenmeli ve deneme yapmalıdır.
 2. Makine sadece fiziksel sağlığı yerinde ve kullanım kurallarını bilen yetişkin insanlar tarafından kullanılmalı, fiziksel yorgunluk, ilaç kullanımı ve benzeri dikkat azaltıcı durumlarda makinenin kullanımından kaçınılmalıdır.
 3. Kullanırken bot, kalın pantolon, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask gibi işe uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanılmalı, üzerinize tam oturan ve rahat kıyafetler giyilmelidir.
 4. Çalışma alanınızın 15 metre kadar içinde kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir.
 5. Motorlu tırpan bağ, bahçe, sera ve tarlalarda zararlı otları temizlemede, dikenli çalıları kesmede kullanılır. Makinenin amacı dışında kullanılmasına müsaade edilmemelidir.
 6. Makine için uygun oranı ile hazırlanmış (benzin-yağ karışımı 1:20,1:40 ve benzeri) yakıtının önceden karıştırılarak deposuna konmalı, yakıtın artan kısmı (3-4 gün makine kullanılmayacaksa) depodan boşaltılmalıdır.
 7. Makinenin kullanıma hazır hale gelmesi için uygun kullanım gereksinimine göre başlık takılmalı,  makinenin kullanımından önce başlıkların montaj vidaları kontrol edilmeli, kullanım aşamasında da bu işlem yapılmalıdır.
 8.  Makine uzun süre kullanılmayacaksa (2-3 hafta) makinenin dışı ıslak bezle silinmeli ve kurulanmalı, buji bakımının ve özellikle kolun içinde bulunan şaft kısımlarının bakımı (yağlanması) yapılmalıdır.
 9.  Motorlu tırpanı çalıştırmadan önce bıçağın rahat dönüp dönmediğine ve üzerinde-çevresinde herhangi bir yabancı cisim olup-olmadığına bakılmalıdır.
 10.  Makine iyi havalandırmalı yerlerde kullanılmalı, patlayıcı ortamlarda, yanıcı veya kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır.
 11. Bıçağa çalışır haldeyken dokunulmamalı ve motor çalışırken bakım yapılmamalıdır.
 12.  Hasar görmüş, hatalı tamir edilmiş, yanlış monte edilmiş veya aksamı kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş bir makineyle çalışılmamalı, herhangi bir güvenlik aksamı çıkarılmamalı, zarar verilmemeli veya etkisiz hale getirilmemelidir.