Doküman No
YİTDB.TL.0011
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimaton uygulanmasından Görevlendirilen personel sorumludur.

 

2. Uygulama

Dış yıldırımlık sistemi olan paratoner, yıldırımın fiziksel etkilerine karşı koruma yaparlar. Bizi en çok etkileyen doğal afetlerden biri olan yıldırım, doğrudan tesise düşmesi halinde ciddi zarar verebilir. Bu nedenle paratonerlerin yıllık bakım ve ölçümlerinin yaptırılması çok önemlidir. Hem can sağlığı hem de iş güvenliği açısından oldukça önemli olan yıldırımdan korunma tesislerinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Standartlar tarafından da bu durum zorunlu hale getirilmiştir. Paratoner tesisinin bakım ve onarımı aşağıda maddeler halinde sıralandığı gibi yapılacaktır.

                                                                                                     

 1. Paratoner tesisatlarının kontrolü yılda bir kez yapılır. Yapılacak bakım, meteorolojik ve çevre şartlarına bağlı sebeplerle veya söz konusu tesiste yıldırım olayı hasarı nedeni ile değişebilecektir.
 2. Yıllık periyodik bakım esnasında Paratoner tesisatına ait bütün elemanlar fiziki olarak gözden geçirilecektir.
 3. Paratoner direği ve yakalama ucunun paslanıp paslanmadığı ve sağlamlığı kontrol edilir.
 4. İniş iletkenleri S mesafesi bırakarak inip inmediği kontrol edilir. İzoleli sistem burada tercih edilebilir.
 5. İniş iletkenleri kroşeleri kontrol edilir.
 6. İniş iletkenlerinin sürekliliğine bakılır.
 7. Ölçüm klemensi kontrol edilir, gerekirse değiştirilip klemens yeterince sıkılmalıdır.
 8. Paratoner ölçümü yine paratoner bakımı gibi düzenli olarak yapılmalıdır. Paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülecek ve 5 ohm dan büyük çıkması durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir.
 9.  Topraklama direnci için kimyasal kullanma geçici bir sonuçtur. Bunun yerine ilave çubuk kullanılmalıdır.
 10.  Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarında iki farklı metalin temasından oluşacak korozyon olayı dikkate alınacak ve mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır. Zorunlu durumlarda korozyona karşı gereken önlemler alınacaktır.
 11.  Bakım ve onarım işlemleri esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.