Doküman No
YİTDB.TL.0014
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından  Genel Sekreter ve  Sivil Savunma Uzmanı sorumludur.

 

2. Uygulama

2.1.Yangına Karşı Alınan Önlemler

 1.  Bina içinde kapalı alanlarda sigara içilmez, izinli yerde ve bina dışında içilen sigaralar söndürülüp sigara tablasına atılır.
 2. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmez. Buralarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurulmaz.
 3.  Elektrik ocağı, sobası ve gazlı ocak izinsiz kullanılmaz.
 4. Elektrik ve gaz tesisatı işleri mutlaka ehliyetli kişilere yaptırılır ve bu tesisatın fenni muayenesi mutlaka yaptırılır.
 5. Yangın söndürme cihaz ve malzemeleri her an kullanıma hazır halde bulundurulur.
 6.  Mesai bitiminde bütün odalar kontrol edilir.
 7. Sigara içilmesi yasak olan yerlere uyarı levhaları asılır ve bu yasağa uyulup uyulmadığı denetlenir.
 8.  Bütün personel yangın ve yangın söndürme konularında eğitilir.
 9. Serbest kaçışları engellemek için çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler takılmayarak yangın kaçış yolları kullanılır halde tutulur.(Güvenlik ihtiyacı nedeniyle yangın çıkış kapılarına içten kolay açılabilecek şekilde sürgü konulabilir.)
 10.  Binada mevcut yangın uyarı butonları ve sistemi ile duman algılama cihazları ve sistemi çalışır vaziyette bulundurulur.
 11.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi binalarında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, kurcalamak içine yabancı maddeler koymak ve bunları kullanılmayacak hale getirmek, herhangi bir sebepten ötürü yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek veya başka hareketler kesinlikle yasaklanır.
 12. Binalarda mevcut yangın uyarı butonları ve sistemi ile duman algılama cihazları ve sistemi çalışır vaziyette bulundurulur.

2.2 Yangın Anında Yapılan İşlemler

 1. Telaşlanmadan yangın çevreye ve sorumlu kişilere duyurulur. (en yakın alarm butonuna basarak, ses ile vs.)
 2. En kısa ve doğru olarak adres, yangının cinsi (bina, baca, akaryakıt, elektrik, motorlu araç vs.) belirtmek suretiyle itfaiyeye haber verilir.
 3. Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılır. Yanıcı maddeler uzaklaştırılır. Zemine ulaşmamış asansör ile yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen elektrikler kesilir.
 4. İtfaiyeye gelinceye kadar eldeki mevcut araç ve gereçten faydalanarak yangın söndürülmeye çalışılır.
 5. Görevlilerden başkasının yangın mahalline girmesine engel olunur.
 6. Önce canlılar, sonra kıymetli evrak ve malzemeler kurtarılır.
 7. Bina yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi gelince onların emrine girilir.
 8. Hasta ve yaralılara acil ilk yardım yapılır.

2.3 Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

 1. Haber verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir. Yangın haberini alan, Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.
 2.  Ekiplerin görevleri:

Söndürme ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine engel olmak ve söndürmekle görevli ekiptir. Bir ekip, ekip başı ile birlikte 8-10 kişidir.

Sıra

   Adı-Soyadı

 Görevi

          İkamet Adresi

   İş Tel

  Ev Tel

 Cep Tel

  1

 

Ekip başı

 

 

 

 

  2

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  3

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  4

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  5

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  6

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  7

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  8

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  9

 

Ekip pers.

 

 

 

 

 

 

Kurtarma ekibi: Varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır. Her 200 kişiye bir ekip hesabıyla kurulur. Bir ekip, ekip başıyla 8 kişiden oluşur.

 

Sıra

   Adı-Soyadı

 Görevi

          İkamet Adresi

   İş Tel

  Ev Tel

 Cep Tel

  1

 

Ekip başı

 

 

 

 

  2

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  3

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  4

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  5

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  6

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  7

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  8

 

Ekip pers.

 

 

 

 

 

 

İlk yardım ekibi: Yaralı ve hastalara ilk yardımı yapar. Her 200 kişiye bir ilk yardım ekibi düşecek şekilde kurulur. Bir ekip, ekip başı ile birlikte 7 kişiden oluşur.

 

Sıra

   Adı-Soyadı

 Görevi

          İkamet Adresi

   İş Tel

  Ev Tel

 Cep Tel

  1

 

Ekip başı

 

 

 

 

  2

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  3

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  4

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  5

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  6

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  7

 

Ekip pers.

 

 

 

 

 

 

Koruma ekibi: Yangından kurtarılan eşya ve evrakları korumak, yangın nedeniyle oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemekle görevlidir. Her 200 kişiye 4 kişi hesabıyla kurulur. Gerektiğinde personel takviye edilir.

 

Sıra

   Adı-Soyadı

 Görevi

          İkamet Adresi

   İş Tel

  Ev Tel

 Cep Tel

  1

 

Ekip başı

 

 

 

 

  2

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  3

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  4

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  5

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  6

 

Ekip pers.

 

 

 

 

  7

 

Ekip pers.

 

 

 

 

 

2.4.Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa

Haber Verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye ve amiri ile ilgililere haber verir.

Görevlilerin hareketi: Yangın yerine gelen ekip amiri ve ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar.

2.5.Yangın Bina Yakınında Olursa

 1. Binanın yangın tehdidi altında bulunan odaların perdeleri çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.
 2. Çatıda koruma tertibi alınır. Çatı ve diğer yerlere sıçrayan kıvılcımlar söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı, bol suyla ıslatılır.
 3. İki bina arasında kolay yanıcı maddeler varsa bunlar kaldırılır, temizlenir veya bol suyla ıslatılır.

 

2.6.Eğitim

Kurulan ekip personelleri, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği konusunda eğitilir ve yapılan tatbikatlarla bilgi ve becerileri artırılır. Bununla beraber bütün görevliler binadaki yangın alet ve edevatlarının nasıl kullanılacağına dair ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında eğitimden geçirilir.

 

2.7.Denetim

Bu iç düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ile Eğitim Denetmenlerince yapılır.

 

2.8.Yürütme

Bu talimat yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Üniversite yönetimi tarafından yürütülür.

 

2.9.İlgili Dokümanlar

 

2.9.1.Dış Kaynaklı Dokümanlar

    -Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

EK-1 YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ

A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş gibi katı madde yangınları

B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları

C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları

D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları

E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları

Bu tip yangınların söndürme maddesi olarak su, köpük, ABC toz, BC toz, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddeler kullanılır.

Su

Su yangındaki ısıyı ortadan kaldırarak soğutma şeklindeki söndürme yöntemidir. A tipi yangınlarda kullanılır.

Köpük

Basınçlı su, deterjan ve hava karışımı ile elde edilmektedir. Yanan yüzeyi kaplayarak hava akışını önlemektedir. Böylelikle yangının hem oksijen ile hem de buhar ile bağlantısını keserek, yangın söndürme yoluna gidilmektedir. Köpük ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdahalede kullanılmaktadır. A tipi yangınlar için de kullanılabilmektedir. Köpük suyla reaksiyona giren yanıcı kimyasallar için uygulanmamalıdır.

Kuru Kimyevi Tozlar

BC tozlar özellikle B ve C grubuna giren yangınlar başta olmak üzere A ve D grubu yangınlarında da kullanılabilmektedir. Bu tip tozlar yanıcı sıvılar arasına girerek reaksiyonun devamlılığını etkilemektedir.

ABC tozlar da kimyasal reaksiyondan ayırma, boğma şekliyle yangını söndürmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ABC tip tozlu portatif yangın söndürme tüplerinin sıcak ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.

Karbondioksit

Karbondioksitli yangın söndürücüler B, C ve E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li tüplerin sıcak ortamda bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde tüplerin içerisinde sıvı halde bulunan CO‘nin genleşerek patlama riski söz konusudur. 

D-Tozu (Hafif Metal Tozu)

Özel tozlardır. Metal yangınlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Boğma yöntemiyle söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Özet Tablo

Yangın

 Sınıfı

Yangın Türü

  Su

Köpük

ABC Kuru Kimyevi Toz

  CO2

  Halon

   A

Kâğıt, Ahşap, Kumaş

X

X

X

-

-

   B

Yanıcı sıvılar, doğal gaz, petrol

-

X

X

X

X

   C

Elektrik kabloları, kontrol panelleri

-

-

X

X

X

  A&B

Yanıcı malzemeler ile parlayıcı sıvı ve gazların birleşimi

-

-

X

-

-

  A&C

Yanıcı malzemeler ile elektrikli aletlerin birleşimi

-

-

X

-

-

  B&C

Yanıcı sıvı ve gazlar ile elektrikli aletlerin kombinasyonu

-

-

X

X

X

A,B&C

Yanıcı malzemelerin, parlayıcı sıvıların ve gazların ve elektrikli aletlerin kombinasyonu

-

-

X

-

-

   D


Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıftadır.(sodyum, potasyum, titanyum gibi.)

Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede

Kullanılır.

 

-

-

X

X

-

   E

Elektrik tesisatındaki yangınlar bu sınıfa girer.

-

-

-

-

X

EK-2 ÖNEMLİ TELEFONLAR

YANGIN (İTFAİYE)                       :   110                                                                       SAĞLIK DANIŞMA                        :   184

ACİL SERVİS (AMBULANS)        :   112                                                                      SU ARIZA                                         :   185

ZEHİR DANIŞMA                           :   114                                                                      ELEKTRİK ARIZA                         :   186

POLİS İMDAT                                 :   155                                                                      DOĞALGAZ ACİL                          :   187

JANDARMA İMDAT                      :   156                                                                     TELEFON ARIZA                            :   121

VALİLİK                                           :   0464 213 06 11                                                  İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ                 :   0464 217 43 00