Doküman No
YİTDB.TL.0004
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından görevli personeller sorumludur.

2. Uygulama

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde, elektrik işlerinde çalışırken çalışan kişilerin aşağıda maddeler halinde sıralanan kurallara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

                                                                                                     

 1. Yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadan voltajı ne olursa olsun yüklü elektrik hatları üzerinde ya da bunların yakınında herhangi bir personel çalıştırılmayacaktır.
 2. Elektrikli ekipmanların tamir, bakım ve onarımı ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
 3. Elektrikli el aletlerinin kabloları, NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır.
 4. Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır.
 5. Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır.
 6. Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır. Kabloları NYMHY standardında, esnek ve müşterek izoleli, duy kısmı ise yalıtkan bir malzeme içinde olacak, ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste bir asma çengeli de bulunacaktır.
 7. Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile (en çok 42 volt) kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır.
 8. Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makine ve tezgahların madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun koruma topraklaması ile topraklanacaktır.
 9. Kontrol, bakım ve onarım yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak, bunlar açık (akım kesik) vaziyette kilitlenecek ve ayrıca uygun ikaz levhaları asılacaktır. Onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir. Akım, onarım bitiminde sorumlu görevlinin izniyle verilecektir.
 10.  Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunacaktır. Geçitlerde bunlar mümkün olduğunca yukarıdan geçirilecek ya da zeminde ezilmemeleri için üzerlerine uygun koruyucular konulacaktır. Islak hacimlerde kesinlikle yerden geçirilmeyecektir.
 11.  Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarının nerede ve kimde olduğunu gösteren bilgi levhaları asılacaktır.
 12.  Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine, ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden yapılmış yalıtkan paspaslar konulacaktır.
 13.  Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır.
 14.  El aletlerinin muhafazaları üzerinde takılı olacaktır.
 15.  Tehlikeli madde bulunan kapalı hacimlerde, Kıvılcım izoleli (Ex-proof), 6, 12, 24 Volt el aletleri kullanılacaktır
 16.  Faz, nötr ve topraklama kabloları standartlara uygun renklerde olacaktır.
 17.  Elektrikli el aletleri kablolarından asılarak yukarı çekilmeyecektir.
 18.  Metal gövdeli tungsten-halojen ampullü projektörler seyyar olarak kullanılmayacaktır. Bu lambalar her zaman için yüksek yerlere sabitlenerek kullanılacaktır. Seyyar olarak kullanılması zorunlu olduğu durumlarda projektör, yalıtkan sehpa üzerine monte edilecek ve üzerinde kaçak akım rölesi bulundurulacaktır.
 19.  Elektrik kablolarının bağlantı uçları gevşemiş veya hasar görmüş ise onarılacak veya değiştirilecektir.
 20.  Elektrikli el aletlerine ve kablolarına aşırı yük bindirilmeyecektir.
 21.  Bütün bağlantılarda, fiş-soket veya bağlantı kutuları kullanılacaktır, zorunlu olmadıkça izole bant kullanılmayacaktır.
 22.  Elektrikli el aletleri, yağmurda, ıslak yerde ve aşırı nemli ortamlarda kullanılmayacaktır.
 23.  Elektrikli el aletleri ile çalışırken el, ayak ve elbiseler ıslak olmayacaktır.
 24.  Elektrikli el aletleri ıslak bez ile soğutulmayacak, fişi elektrikten çekip soğutulmaya bırakılacaktır.
 25. Çalışmaya başlamadan önce elektrik kesilecek ve kesildiğinden kesin emin olmadan çalışmaya başlanmayacaktır.
 26.  Çalışma yapıldığına dair ikaz yazısı bırakılacaktır.
 27.  Elektrik Emniyet ve Teknik Şartnamelerine aykırı hiçbir iş yapılmayacak.
 28.  Elektrikli cihazlara, görevliden başkası müdahale etmeyecek ve kapakları kilitlenecektir.
 29.  Tüm kablolar dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) döşenecek, izolesi soyulmuş veya uygun olmayan ek malzemesi ile eklenmiş kablo kullanılmayacaktır.
 30.  Direklerde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır.
 31.  Panolarda sürekli atan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir.
 32.  Tüm panoların (özellikle trafo çıkış ve kompanzasyon) her hafta enerji kesildikten sonra kompresörle hava sıkarak tozları alınacak.
 33.  Panolar sudan korunacak, arıza giderilecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına dikkat edilecektir.
 34.  Kabloların ek yerleri iyi bir şekilde izole edilecektir.
 35. Elektrikle ilgili tesisatlar sürekli kontrol edilecek ve olumsuz bir durumda gerekli önlemler alınacaktır.
 36.  Elektrikle ilgili tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilecektir.