Doküman No
YİTDB.TL.0005
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

 

2. Uygulama

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yapılacak işlerde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapılması ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınması esastır.

Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, aşağıda sıralanan esaslara uyulması zorunludur.     

                                                                                                     

 1. Elle taşıma işini yapacak personel taşıma işini yapmadan önce yaş, sağlık, kondisyon, dayanıklılık, boy gibi kendi kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

 2. Elle taşıma işlemi yapılmadan önce yükün ağırlığı, boyutları, yüzeyi gibi özellikleri dikkate alınmalı ve bu özelliklere göre önlem alınmalıdır.

 3. Elle taşıma yapılırken; sırtın düz tutulması, bacak kaslarının kullanılması, yükün ve dirseklerin vücuda yakın tutulması, el içi ile kavrama yapılması ve ayakların doğru pozisyon alması sağlanmalıdır.

 4. Uygun kaldırma, itme ve çekme hareketi için ayaklar birbirinden ayrı olmalı ve dengenin sağlanabilmesi için ayakların basma yüzeyi genişletilmelidir.  Kaymayan bir ayakkabı giyerek bir ayağın önde olması sağlanmalıdır.

 5. Yükün büyüklük ve şekli göz önüne alınarak en uygun kaldırma yöntemi seçilmelidir.

 6. Taşıma işlerinde yükün ağırlığı önemli olup; yükün, ağırlığı taşıyacak kişinin kişisel özelliklerinize uyup uymadığının kaldırma işini yapmadan önce belirlenmesi gerekmektedir.

 7. Ağır cisimler kaldırılarak değil çekilerek ya da sürüklenerek taşınmalıdır. 75cm’den daha geniş cisimler elle kaldırılmaya çalışılmamalıdır.

 8. Yük vücuda mümkün olduğu kadar yakın tutularak, vücuda simetrik olarak dağıtıldıktan sonra taşınmalıdır.

 9. Kaldırma işlemi sırasında bacak ve sırt kasları kullanılarak dizler bükülü durumda olmalı, bel bükmekten kaçınılmalıdır. Yükü tamamen kaldırmadan sağa sola dönülmemelidir.

 10. Elle yük taşınırken eğilerek yerden başka bir şey alınmaya çalışılmamalı, ani hareket ve dönüşlerden kaçınılmalıdır.

 11. Yükün taşınacağı güzergâhta engeller olmamasına ve yükün taşınırken görme alanını kapatmamasına dikkat edilmelidir.

 12. Çok ağır bir yükü yüksek bir yere koyarken önce yaklaşık 30cm yükseklikte bir yere, daha sonra istenilen yere kademeli kaldırılmalıdır.

 13. Yüksek yerden yük indirmek için, yükün ağırlığına ve kaygan olup olmadığına, taşınacak yükün üzerinde boşta malzeme olup olmadığına dikkat edilmelidir.

 14. Taşıma işi birden fazla kişi tarafından yapılırken yük eşit olarak dağıtılmalıdır. Kaldırma, taşıma ve dönme sırasında birliktelik sağlanmalıdır.

 15. Uzun bir şey iki kişi tarafından taşınırken yük aynı tarafta ve aynı yükseklikte olmalıdır.

 16. Ağırlık kaldırılırken dizlerin arasına alınarak kaldırılmalı, yükü indirirken de tersi yapılmalıdır. Her iki durumda parmakların ezilmemesine dikkat edilmelidir.

 17. Kaldırılacak yük geometrik değilse önce yük alt iç köşesinden ve üst dış köşesinden kavranıp kaldırılmalı ve kaldırırken yön değiştirilmemelidir.

 18. Yükler kaldırılırken ve taşınırken zemin yüzeyinin durumu, aydınlatma, rüzgâr, hava sıcaklığı gibi ortam özellikleri dikkate alınmalı ve bu özelliklere göre taşıma işlemi yapılmalıdır.

 19. Yüksek ve uzak yerlerdeki eşyalara uzanırken düşüp zarar görmemek için sandalye ve kutu gibi şeyler yerine uygun merdivenler kullanılmalıdır.