Doküman No
YİTDB.TL.0009
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından  Genel Sekreter sorumludur.

 

2. Uygulama

 1.  Her personel kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalıştırılacak, bilmediği ve kendisine öğretilmeyen işlere yönlenmeyecektir, kendisine ait olmayan işlere herhangi bir şekilde müdahale de bulunmayacaktır.
 2. Bir personel işe başlamadan önce bu işi nasıl yapacağını ve bu işten kendisine ne gibi bir zarar geleceğini bilecektir. Personel kazaya karşı ne tür tedbirler alınması gerektiğini düşünecek ve ondan sonra işe başlayacaktır.
 3. Kendisine verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını, bu işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra kullanacaktır. Arızalı veya bozuk olan araç ve gereçleri değiştirecektir.
 4. Her personel çalıştığı yeri temiz tutacaktır. Kâğıt ve çöp malzeme atıklarını işyerinden uzaklaştıracaktır. Bu malzemeleri varsa, atık toplama kaplarına veya bu malzemeler için ayrılmış yerlere koyacaktır.
 5. İş yerindeki koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine, geliş ve gidişleri önleyecek şekilde malzeme konulmayacaktır.
 6. Çalışılan yerlerin zeminleri yağlı ve ıslak tutulmayacaktır. Çalışılan yerlerin zeminine su, yağ, içecek vb. malzemelerin dökülmesi halinde derhal temizlenecektir.
 7. Malzeme kaldırılmasında veya taşınmasında, ağır parçalar için (tek başına kaldırılıp, taşınamayacak olan malzemeler) hiç kimse kendisini zorlamayacaktır. Ağır parçaların kaldırılmasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak birden fazla kişi çalışacak veya vinç, kaldıraç malzemeler vb. araçlar kullanılacaktır.
 8. Elektrikçilerin dışında herhangi bir kişi elektrik işlerine müdahalede bulunmayacaktır. Olası arıza durumunda elektrikçiye haber verilecektir.
 9.  Makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arızada durumunda ilk olarak iş yeri amirine veya teknik servise varsa bakımcılara haber verilecektir. Personel veya operatör kendi başına müdahalede bulunmayacaktır. Bakım sırasında gerekli görülmüşse lüzumlu yerlere görünür biçimde uyarı levhaları asılacaktır.
 10. Tesisat veya makinede herhangi bir aksaklık meydana gelmişse ve tesisat veya makineden anormal bir ses duyulduğunda, mümkünse tesisat veya makine durdurulacak ve ilgililere haber verilecektir.
 11. Personel kendilerine verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanacak ve bunları muhafaza edecektir. Bozulan veya eskiyen ürünler için yerine yenisi istenilecektir.
 12. Bir kaza olduğunda, kazalı en ufak bir şekilde yaralanmış olsa dahi ilgililere haber verilecektir. İlgili kişilerin geç kalabileceği durumlarda yara yeri, ilk yardım kurallarına göre temizlenip sargı bezi, yara bandı vb. malzemelerle kapatılacaktır.
 13. Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzeri malzemeler daha öncesinde ilgili kişiler tarafından hangi durumlarda ne şekilde kullanılacağı bilgisi verilmemişse bu malzemeler ilgililerinin bilgisi olmadan asla kullanılmayacaktır.
 14. Kaza olması durumunda, kazalı kendinde değilse ilk yardım ekibi kaza yerine gelene kadar kazalının üzeri temiz bir battaniye ile örtülüp kazalıya dokunulmayacaktır. Çok kanama mevcut ise kanın aktığı yerin üzerinden, yara yeri bir mendil veya kemerle sıkılacaktır. “Bu iş ancak ilk yardım eğitimi almış kişi tarafından yapılacaktır.”
 15. Olası her kaza durumunda en yakın ilgili birime bilgi verilecektir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar