Döküman No
YİTDB.TL.0002
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin tüm akademik ve İdari birimlerinde ve çevresinde kullanılacak benzin motorlu çim biçme makinalarının kullanma talimatı hükümlerini içerir.

 

2.KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm birimlerini kapsar.

 

3.TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Genel Sekreter 

 

5.UYGULAMA

5.1. Çim biçme makinalarının benzin ve yağ depoları ayrı ayrıdır. Uygun benzin ve uygun yağ kullanılması gerekmektedir.

5.2. Çim biçme makinasının karterindeki yağ seviyesinin devamlı kontrol edilip, eksikse tamamlanması gerekmektedir.

5.3. Bıçağın körelmesine izin verilmeden bileylenmesi ve balansının kontrol edilmesi gerekmektedir. Çim biçme makinasının bıçağının kör olması durumunda çimler uç kısımlarından düzensiz olarak kopmakta ve sararmaktadır.

5.4. Çim biçme makinaları yan yatırılmamalıdır.

5.5. Makinenin bıçağına yada altına bakmak gerekirse, arkaya yatırılır. (Buji yukarıya gelecek şekilde)

5.6. Çim ıslakken kesilmemelidir. Biçim için günün serin saatleri tercih edilmelidir.

5.7. Eğimli çim alanlarda eksoz tepeye gelecek şekilde tek yönlü biçim önerilir.

5.8. Biçilecek çim saha içerisinde (cam, tel, ip, taş vs.) olmamalıdır.

5.9. Her biçimden sonra çim biçme makinasının hava filtresi temizliği performans kaybını engeller.

5.10. Çim sepetini çıkarmadan önce motorun stop ettirilmesi gerekmektedir.

5.11. Vitesli (şanzumanlı) makinaların yürürken geri çekilmemesi gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmezse çim biçme makinalarının şanzuman kısmı zarar görebilmektedir. Makine geriye şanzuman kolu bırakılarak çekilir.

5.12. Çimlerin biçilmesi sırasında uygun bir ayakkabı, eldiven, gözlük gibi gerekli kişisel koruyucular kullanılmalıdır.

5.13. Çim biçme makinasının tablasının içerisine biçim esnasında yapışacak çim ve ot parçaları düzenli olarak temizlenmelidir.

5.14. Motorda alışılmışın dışında ses, duman yada herhangi bir arıza olursa stop ettirilip, yetkili servis ile iletişime geçilmeli, servisten bakım ve yardım istenmelidir.