Doküman No
YİTDB.TL.0003
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur.  

 

2.Uygulama

 1. Çim biçme makineleri (kullanımı) hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların bu aleti kullanmalarına izin verilmemelidir.
 2. Aleti kullananların yakınında çocuklar veya evcil hayvanlar vb. varken asla biçme yapılmamaldır.
 3. Çim biçme aletini kullananlar, başkalarının başına gelebilecek yaralanma ve hasarlardan sorumludurlar.
 4. Çim biçme makinesi çıplak ayakla veya açık sandaletler giyilerek kullanılmamalı, daima güvenli ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyilmelidir.
 5. Biçilecek alan dikkatlice kontrol edilmeli ve her türlü taş, sopa, tel, kemik parçaları ve benzerleri çalışmaya başlamadan önce temizlenmelidir.
 6. Aletle çalışmaya başlamadan önce her defasında bıçağın, bıçak vidalarının ve kesme modülünün yıpranmış veya hasar görmüş olup-olmadığı kontrol edilmelidir.
 7. Dengesizliği önlemek için aşınmış veya hasar görmüş bıçaklar ve vidaları mutlaka takım halinde değiştirilmeli, çok sayıda bıçağı olan çim biçme makinelerinin kullanımında dikkatli olunmalıdır. (Bir bıçağın hareketi diğerlerinin hareketini etkileyebilmektedir.)
 8. Sadece gündüz gözüyle veya iyi aydınlatılmış yerlerde biçme yapılmalıdır.
 9. Mümkün olduğu kadar çim biçme makinesi ıslak çimlerde kullanılmamalıdır.
 10. Sakince yürüyerek biçme yapılmalı, hızlı hareket edilmemelidir.
 11. Eğimli yerlerde yön değiştirirken dikkatli olunmalı , geri adım atarken veya çim biçme makinesini çekerken çok dikkatli olunmalıdır.
 12. Çalışma sırasında çim biçme makinesı daima ileri doğru itilmelidir. Hiçbir zaman kendine doğru çekilmemelidir.
 13. Çim biçme makinesini çim olmayan bir alandan geçirmek için yatırıp çekerken veya çim biçilecek alana getirip götürürken bıçakların durdurularak iş yapılmalıdır.
 14. Çim biçme makinesi ayaklarınız yeterli uzaklıkta iken çalıştırılmalıdır.
 15. Çim biçme makinesi çalışır durumdayken devrilmemelidir.
 16. El ve ayaklar döner parçaların altına veya yakınına getirilmemelidir.
 17. Çim biçme makinesi asla çim tutma selesi, çim tutma torbası veya çarpma muhafazası olmadan çalıştırılmamalıdır.
 18. Motor çalışır durumdayken çim biçme makinesi yukarı kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır.
 19. Çim biçme makinesi ile çalışmayı bıraktığınızda, çim biçme makinesini kontrol ve onarım yaparken, makine anormal biçimde titremeye başlarsa ve benzeri durumlarda çim biçme makinesinin fişi prizden çekilmelidir.
 20. Çim biçme makinelerinin güvenli biçimde çalışması için bütün somun, vida ve civatalarının sıkılması (kullanımdan sonra kontrol edilmesi) gereklidir.
 21. Çim toplama selesinin torbasının hasar görüp görmediği, düzenli olarak control edilmelidir. Ayrıca yıpranmış ve hasar görmüş parçaların değiştirilmesi gerekmektedir.