Döküman No
YİTDB.TL.0007
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı
 1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde, çevresinde, herhangi bir şekilde oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri belirler.

 

 1. KAPSAM

Bu Talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm birimlerinin kapsar.      

 

 1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Genel Sekreter

 

 1. UYGULAMA
  1. Ofisleri ve çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutunuz.
  2. Ofislerde acil durumlar dışında koşmayınız.
  3. Elektrikli cihazların yakınında çay, kahve gibi dökülme ihtimali olan içecekler bulundurmayınız.
  4. Takılma, düşme ve çarpma ihtimaline karşı dolap kapaklarını ve masa çekmecelerini açık bırakmayınız.
  5. Yürürken aynı zamanda asla evrak okumayınız.
  6. Yüksek yerlerdeki raflardan dosya vb. alırken portatif merdiven kullanınız.
  7. Sandalye, koltuk, masa ve çekmeceleri yüksekte bir noktaya ulaşmak için merdiven gibi kullanmayınız.
  8. Dolapların üzerine dosya vb. yığmayın, dolapların içine düzenli biçimde koyunuz.
  9. Koltuk ve sandalyeleri kontrol ediniz, arızalı ve problemli olanları kullanmayarak ilgili birime bilgi veriniz
  10. Ofislerin temizliğinde oluşan ıslak zeminlerin kurulanmasını sağlayınız.

Ofis zeminlerinde kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyleri onartınız.

  1. Evraklardaki zımba tellerini zımba teli sökücü ile çıkartınız.
  2. Ofislerde bulunan makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. malzemeleri dikkatli kullanınız.
  3. Klavyenin rahat bir çalışma pozisyonu sağlayacak uzaklıkta (Kollar dirsekten 90°açıyla) olmasına özen gösteriniz.
  4. Mevcut ışık kaynaklarının ekranda parlaklığa ve yansımalara neden olmasını engelleyiniz.
  5. Yerden bir malzeme kaldırırken ergonomi kurallarına uyunuz.
  6. Çalışma alanlarında yüksek sesle konuşmayınız.
  7. Odanızdaki tüm elektrikli aletlerin kablolarının, fiş ve prizlerinin uygun ve emniyetli olmasını sağlatınız. Ayrıca sarkan ve ekli elektrik kablolarının açıkta durmasını engelleyiniz.
  8. Yürüme yollarında ve çalışma alanınızın zemininde takılıp düşebilecek malzemeler bulundurmayınız.
  9. Yangın söndürme cihazlarını ve acil çıkış yerlerini mutlaka öğreniniz.
  10. Çalışma ortamınızın acil çıkışı engellemeyecek şekilde düzenlenmesini sağlayınız.
  11. Acil çıkış kapılarını giriş-çıkış yapmak ve sigara içmek için kesinlikle kullanmayınız.
  12. Acil çıkış merdivenlerinde ya da kaçış yolunda, acil durumda kaçışı engelleyecek malzemeler bulundurmayınız.
  13. Lavabo ve tuvaletlerin temizliği yapılırken kullanılan uyarı levhalarını dikkate alınız, yerler ıslakken ya da temizlik yapılırken o kısımdaki lavabo ve tuvaletleri kullanmayınız.
  14. Mesai sonunda odanızdan ayrılırken ışıkları söndürüp, elektrikli aletlerin (Klima, prize takılı şarj cihazı vb.) kapalı konumda olduğunu kontrol ediniz.
  15. Çalışma ortamınızda kendiniz ya da çevrenizdekiler için gördüğünüz tehlikeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne bildiriniz.
  16. Çalışma ortamında kendiniz ya da çevrenizdekiler için öngördüğünüz tehlikeleri iş sağlığı ve güvenlik birimine bildiriniz.