Doküman No
YİTDB.TL.0015
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur.

2.Uygulama

 1. Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, şeker, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışma yapmayın.
 2. Yüksekliği tabandan 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde güvenlik kemeri kullanın.
 3. Güvenlik kemeri kullandığınız takdirde, güvenlik kemerinin halatını güvenli bir yere bağlayın.
 4. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğrenin.
 5. Yüksekte yapacağınız çalışmalarda, çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol edin ve tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapmayın.
 6. Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsanız güvenlik kemeri kullanın.
 7. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli önlemleri alın.
 8. Yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet atmayın.
 9. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirin veya düşmeyecek şekilde yerleştirin.
 10. Düşmeye karşı tedbir olarak alınmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyin, çıkartmayın, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa güvenlik kemeri gibi diğer tedbirleri kullanın.
 11. Yüksekte yapacağınız çalışmalarınızı gözlem altında yapın, tek başınıza hareket etmeyin.
 12. Koruyucu baretlerinizi yüksekte çalışırken mutlaka giyin. Yaptığınız işe uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretleri tercih edin. Baretin başınızdan düşmemesi için boynunuza sabitleme ip koruyucularını takın.
 13. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılarınızı çalışma alanlarında mutlaka giyin.
 14. Boru ve madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine çıkmayın.
 15. Yüksekte yapılan çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, (sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır.
 16. Bütün kaldırma araçları ile (insan taşıyan sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dâhil bütün yardımcı kısımları; kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak, doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak, her zaman iyi çalışabilir durumda olacak, yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılmış olacak, bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır.
 17. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları çalışanları düşmekten ve cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalıdır.
 18. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılmalıdır.
 19. Seyyar iskeleler kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 20. Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan kesinlikle çatı üzerine çıkılmayacaktır.
 21. İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında, kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.
 22. İskele çalışmalarında emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalıdır.
 23. Eğitimsiz personel asla enerji hatlarının yukarısında çalışmamalıdır.
 24. El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla veya platform olarak kullanılmamalıdır.
 25. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmamalıdır.
 26. Vinçle yapılacak çalışmalarda, yüklerin kaldırılmaları indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılmalıdır.
 27. Vinçle yapılacak çalışmalarda birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, vinç operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret almalı ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde durmalıdır.
 28. Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirmelidir.
 29. Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde manevralar, sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna, karşı, gerekli tedbirler alınacaktır.
 30. İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi, işçilerin güvenliğini sağlayacaktır.
 31. Vincin yüksüz hareket ettirilmesi gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancaya uygun bir şekilde takacaklar ve operatör de kancayı, yeter bir yükseklikte tutacaktır.
 32. Operatör, vinçte bir yük asılı bulunduğu sürece makinesinin başından ayrılmayacaktır.