Doküman No
SÜFAK.GT.0005
Yayın Tarihi
22.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Tekniker (Su Ürünleri )

3. Görev Unvanı

Tekniker ( Su Ürünleri )

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

  1. Su ürünlerinin değerlendirilmesi (işleme, ambalajlama ve pazarlama) ile ilgili işlemleri mühendis denetiminde yürütmek.

  2. Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik yapmak.

  3. Balıklardan yumurtalar alarak kuluçkahanede dölleme tekniklerini uygulamak ve süresi dolduğunda çıkan yavru balıkları bir havuza yerleştirmek.

  4. Su analizleri yapmak veya yaptırmak.

  5. Balıkların doğal ve yapay yemlerle beslenmesi çalışmalarını yürütmek.

  6. Balık hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak.

  7. Havuzların zararlılardan arındırılması ve kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

  8. Görev alanıyla alakalı Dekanlığın vermiş olduğu diğer işleri yapar.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.