Döküman No
PDB.GT.0003
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

Evrak Kayıt ve Arşiv İşleri Şube Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Daire Başkanlığımıza gelen-giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  2. Daire Başkanlığımız evraklarının posta ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  3. Daire Başkanlığımıza ait gelen-giden evrakların arşivlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  4. Üniversitemize göreve başlayan personele özlük dosyasının açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

  5. Üniversitemiz personeline ait özlük ve sicil dosyalarının teslim alımı ve gönderimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  6. Üniversitemiz personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  7. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  8. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.