Döküman No
PDB.GT.0008
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

İşçi Personel Şube Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. İşçi personelin kadro iptal, ihdas, kadro aktarımları ve kadro kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 2. İşçi personel alım ilanı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 3. İşçi personelin ilk alımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 4. İşçi personelin iş akdi feshi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 5. İşçi personelin aylıklı-aylıksız izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 6. Daire Başkanlığımızda görevli işçilerin mesai takip, izin, puantajları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-25. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 8. Hizmet belgesi ve görev belgesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 9. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 10. Personel bilgilerinin PBS, YÖKSİS (İGPS), DPB ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 11. İşçi personele ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 12. İşçi personel hakkında görüş alma, vekâlet, bilgi edinme vb. iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 13. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.