Doküman No
KDDB.TL.0001
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

1. Oda isteğinde bulunan kullanıcıya, oda kullanımları hakkında bilgi veriniz.

2. Odaları, başvurduğu süre dilimi içinde kullanmak için gelen kullanıcıya, boş oda olup olmadığını kontrol ettikten sonra, müsait bir oda anahtarını kimliği karşılığında veriniz.

3. YORDAM - Üye İşlemleri - Oda Kiralama sekmelerini takip ederek sistemdeki oda numaralarının karşısına kullanıcı T.C kimlik numarasını işleyiniz.

4. Kullanıcı daha sonraki bir saat dilimi için oda kullanmak istiyorsa, belirlenen çalışma saatleri içerisinde olmak üzere (08:00-11:00, 11:00-14:00, 14:00-17:00, 17:00-22:00) bir zamana randevu kaydediniz.

5. Kullanıcıya odayı belirlenmiş 3 saatlik süre içerisinde kullanıp, oda anahtarını personele teslim etmesini, çalışmaya devam etmek istiyorsa uzatma yapması için personele başvurması gerektiğini söyleyiniz.

6. Odaların randevu durumunu kontrol ettikten sonra, çalışmayı sürdürmek isteyen kullanıcının süresini uzatınız.

7. Randevu saatini 15 dakika geciktiren kullanıcının randevusunu iptal ederek, odayı kullanmak için başvuran diğer kullanıcıyı sıraya alınız ve bilgilerini sisteme işleyerek, oda anahtarını veriniz.

8. Odayı kullanma süresini dolduran kullanıcıyla iletişime geçerek anahtarı teslim etmesini sağlayınız.

9. Oda kullanım süresi dolan kullanıcı anahtarı teslim ettikten sonra kimliğini kendisine iade ediniz ve YORDAM uygulaması üzerinden “Oda Kiralama” sekmesinden kullanıcıya çıkış vererek işlemi tamamlayınız.