Döküman No
KDDB.TL.0004
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Faks cihazını açma düğmesine basarak açınız.

2. Faks çekilecek kâğıdı makinenin üst bölümüne yerleştiriniz.

3. Cihazı, ön kısımdaki ekrandan faks konumuna getiriniz.

3. Faks çekilecek numarayı giriniz ve “Start” düğmesine basınız.

4. Makinenin ön kısmındaki ekranda “Ok” yazı çıktığında işlem tamamlanmış olur.