Doküman No
KDDB.TL.0002
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. YORDAM otomasyon programında “Üye-Ödünç İşlemleri” sekmesini tıklayınız.

 2. Açılan sayfada “Ödünç” sekmesini tıklayınız

 3. Otomasyon programında “Arama (Klavyede Ctrl+F)” butonuna tıklayınız.

 4. Kullanıcının TC. sini “Üye Kodu” bölümüne yazarak, “Arama” düğmesine basınız.

 5. Kullanıcı bilgileri kontrol edildikten sonra, toplam ceza miktarını kullanıcıya iletiniz.

 6. Ceza tahsili iade sırasında yapılacaksa, düzenlenen makbuzun üzerinde bulunan makbuz numarasını cezalı kitabı iade sırasında açılan pencereye işleyiniz ve “Cezayı Tahsil Et” düğmesine tıklayarak, cezayı tahsil ediniz.

 7. Ceza hesaba işlenmiş ise “Borç Ödemesinin Tümünü Al” bölümündeki kalem işaretine tıklayarak cezayı tahsil ediniz.

 8. Açılan yeni pencereye kesilen makbuzun numarasını giriniz ve ceza tahsil et butonuna tıklayınız.

 9. Ceza tahsili sırasında ceza makbuzunun ilgili bölümlerine ceza tutarı ve kullanıcının adı ve soyadını yazınız.

 10. 3 (üç)  nüsha olarak düzenlenen makbuzun 1 nüshasını koçanda bırakınız, 2 nüshasını koçandan kopartınız.

 11. 2 (iki) nüshadan aslını kullanıcıya veriniz, diğer nüshayı ise kasa defteri ile beraber saklayarak işlemi tamamlayınız.