Doküman No
KDDB.TL.0023
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

 

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

 

2.Uygulama

2.1.Toplu Üyelik İşlemleri 

 1. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin listesini, kayıt işlemleri bittikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından resmi yazı ile “Excell” formatında (TC. no, İsim, Soyisim, Cinsiyet, Kullanıcı tipi, Fakülte ve Bölüm, E Posta ve Telefon) isteyiniz.

 2. Gelen listeyi YORDAM otomasyon sistemi sorumlusu personele gönderiniz.

 3. Listeyi kütüphanenin kurumsal e posta adresi üzerinden, YORDAM’ ın kurumsal e posta adresine göndererek; sisteme yüklenmesini sağlayarak işlemi tamamlayınız.

 

2.2.Bireysel Üyelik İşlemi Bizzat Başvuru

 1. Kullanıcıdan, Kurumumuza ait olan Personel/Öğrenci (Kimliği yoksa yeni tarihli öğrenci belgesini) kimliğini talep ediniz.

 2. YORDAM otomasyon programını açınız, “Üye-Ödünç” işlemleri sekmesini tıklayınız.

 3. Yeni açılan bölümde “Ödünç” sekmesini tıklayınız.

 4. “Arama” düğmesine basınız ve kullanıcının TC. sini “Üye Kodu” bölümüne yazarak, “Arama” düğmesine basınız.

 5. Eğer kullanıcının üyeliği sistemde var ve pasif durumda ise, kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra, üyeliğini aktif hale getiriniz.

 6. Eğer kullanıcının üyeliği yoksa,  “Kayıt Ekle” butonuna tıklayınız.

 7. “Kütüphane Kodu” alanında uygun kütüphaneyi seçiniz.

 8. “Üye Kodu” alanına kullanıcının TC. kimlik numarasını giriniz.

 9. “İsim ve Soyisim” bölümlerini doldurunuz.

 10. Zorunlu olarak “Cinsiyet, Kullanıcı tipi, Fakülte ve Bölüm, E Posta ve Telefon” alanlarını doldurunuz.

 11. Geriye kalan alanları tercihen doldurabilirsiniz.

 12. Kullanıcıyı kütüphane hizmetleri ve kütüphane kuralları hakkında sözlü olarak bilgilendiriniz ve üyelik işlemini tamamlayınız.