Döküman No
KDDB.TL.0021
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Cihazı bir bilgisayar kasasına uygun şekilde bağlayınız.

2. Cihazın bağlandığı bilgisayarı açınız.

3. Cihazın Kullanım CD’si aracığıyla, bağlandığı bilgisayara yazılımını yükleyiniz.

4. Cihazı “Açma-Kapama” düğmesinden açınız.

5.Cihazın üzerine taranacak belgeyi uygun şekilde yerleştiriniz.

6. Taramak için ilk önce cihaz üzerindeki “To PC” yazılı butona, sonra da “To File” butonuna basınız.

7.Cihaza bağlı herhangi bir bilgisayar aracılığı ile taranması gereken belgeyi tarayarak kaydediniz.

8. Cihazı “Açma-Kapama” düğmesinden kapatarak işlemi tamamlayınız.