Doküman No
KDDB.TL.0005
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Fotokopi çekmek için “Açma”  düğmesine basınız.
 2. Kâğıt kasetinde kâğıt olup olmadığı kontrol ediniz.
 3. Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba teli olmamasına dikkat ediniz.
 4. Çekilecek fotokopi adedini giriniz.
 5. Fotokopi çekilecek kâğıdı kapak üstündeki yere veya kapak açılarak düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
 6. “Taraf” seçeneğinden çekime uygun modu seçiniz.
 7. “Küçült / Büyüt” butonundan çekime uygun modu seçiniz.
 8. “Kâğıt Besleme” butonundan çekime uygun modu seçiniz.
 9. Görüntü ayarı için “2 No” yu tıklayınız.
 10. “Asıl Girdi” yi tıklayarak, yeni açılan ekranda “Otomatik” modu seçiniz.
 11. “Manuel Şaryo Girdisi” ni tıklayarak, yeni açılan ekranda, “Boyuttan”  “Özel Boyut” u seçiniz.
 12. Düzgün şekilde yerleştirilmiş olan materyali cetvel yardımıyla yatay ve dikey olarak ölçünüz.
 13. Yatay ve dikey ölçüleri ekrandaki ilgili kutucuklara 3 basamaklı olarak yazınız.
 14. Eğer ölçüler tek veya iki basamaklı sayılarsa, başlarına sıfır koyularak 3 basamağa çıkartarak yazınız.
 15.  “Başlat” düğmesine basarak, fotokopi çekimini yapınız.
 16. Üniversitemizin Senatosu tarafından belirlenen ücret tarifesini uygulayarak işlemi tamamlayınız.

2.1.Uygulamada Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

 1. Kütüphane kaynaklarından, çoğaltma yoluyla alınacak olan fotokopileri, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince Telif Haklarını ihlal etmeyecek şekilde çekiniz. 
 2. Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması ve benzeri küçük çaplı arızalarda kurcalamadan bu konuda uzman kişiye başvurunuz.
 3. Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması ve kartuş ile dramların bitmesi halinde ise İdarecileri haberdar ediniz.