Döküman No
KDDB.TL.0019
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

SIRT ETİKETİ

 • BASMA İŞLEMLERİ
 1. Kataloglama ve sınıflama işlemleri biten kitapları sırt etiketi basılmak üzere bir araya toparlayınız
 2. Sırt etiketi basılacak kitapların kayıt tarihlerini YORDAM kütüphane otomasyon programı Katalog Modülü üzerinden tek bir tarih olacak şekilde düzenleyiniz.
 3. Eğer Katalogcu tarafından bu işlem yapılmış ise ilgili tarihi kendisinden isteyiniz.
 4. Otomasyon programı Katgalog Modülünde “Arama (Klavyede Ctrl+F)” butonuna tıklayınız.
 5. Açılan pencerede “Kayıt Tarihi” kısmına belirlenmiş kayıt tarihini yazıp, “Kütüphane Kodu” kısmından ilgili kütüphaneyi seçerek “Aramayı Başlat” ‘ı tıklayınız.
 6. Gelen kitap listesini “Görüntüleme Modu” kısmından “Liste Görünümü”ne tıklayarak listeleyiniz.
 7. Listeyi “Yer Numarası” ‘ına göre alfabetik olarak sıraya koyunuz.
 8. Sıralanmış liste için sırt etiketi basma işlemini, üst mönüden “Dökümler” sekmesini seçerek başlatınız.
 9. Dökümler” sekmesinden “Etiketler” başlığını tıklayarak ilgili listeden uygun etiket stilini seçiniz (45x30 (4) Sırt Sol).
 10. Listelenen etiketler için üst mönüden “Yazdır” seçeneğine tıklayınız.
 11. Yazdırma ekranında “Özellikler” mönüsünden kağıt boyutunun A4 olduğunu kontrol ederek yazdırma işlemini başlatarak etiket basma işlemini tamamlayınız.
 • UYGULAMA İŞLEMLERİ

 

 1. Kitabın içine katalogcu tarafından yazılan yer numarasını, alfabetik olarak düzenlemiş etiket listesinden bulunuz
 2. Kitabın sırtına, alttan iki parmak boşluk kalacak şekilde yapıştırınız.
 3. Kitabın sırtı etiket yapıştırılamayacak kadar ince ise ön kapağın sol alt kısmına yine alttan iki parmak boşluk kalacak şekilde yapıştırınız.
 4. Sol alt köşede kitap hakkında bilgi içeren yazılar varsa etiketi bu yazıları kapatmayacak şekilde sol üst köşeye yapıştırınız.
 5. Sol alt ve üst köşelerde etiket yapıştırmaya uygun yer bulunmuyorsa en uygun yeri belirleyerek yapıştırma işlemini tamamlayınız.
 6. Yapıştırılan sırt etiketlerinin yıpranmasını önlemek için üzerine koruyucu şeffaf bant uygulayarak sırt etiketi yapıştırma işlemini tamamlayınız.

 

BARKOD

 • BASMA İŞLEMLERİ
 1. Kataloglama ve sınıflama işlemleri biten kitapları Barkod etiketi basılmak üzere bir araya toparlayınız

 

 1. Barkod basılacak kitapların kayıt tarihlerini YORDAM kütüphane otomasyon programı Katalog Modülü üzerinden tek bir tarih olacak şekilde düzenleyiniz.

 

 1. Eğer Katalogcu tarafından bu işlem yapılmış ise ilgili tarihi kendisinden isteyiniz

 

 1. Otomasyon programı Katgalog Modülünde “Arama (Klavyede Ctrl+F)” butonuna tıklayınız.

 

 1. Açılan pencerede “Kayıt Tarihi” kısmına belirlenmiş kayıt tarihini yazıp, “Kütüphane Kodu” kısmından ilgili kütüphaneyi seçerek “Aramayı Başlat” ‘ı tıklayınız.

 

 1. Gelen kitap listesini “Görüntüleme Modu” kısmından “Liste Görünümü”ne tıklayarak listeleyiniz.

 

 1. Listeyi “Demirbaş” numarasına göre numerik olarak sıraya koyunuz.

 

 1. Sıralanmış liste için barkod basma işlemini, üst mönüden “Dökümler” sekmesini seçerek başlatınız.

 

 1. Dökümler” sekmesinden “Etiketler” başlığını tıklayarak ilgili listeden uygun etiket stilini seçiniz (46x21 (4) Barkod).

 

 1. Listelenen etiketler için üst mönüden “Yazdır” seçeneğine tıklayınız.

 

 1.   Yazdırma ekranında “Özellikler” mönüsünden kağıt boyutunun A4 olduğunu kontrol ediniz.

 

 1. Her barkottan 2 (iki) tane olmak üzere yazdırma işlemini başlatarak etiket basma işlemini tamamlayınız.

 

 • UYGULAMA İŞLEMLERİ

 

 1. Kitabın içine katalogcu tarafından yazılan demirbaş numarasını, numerik olarak düzenlemiş barkod etiket listesinden bulunuz.
 2. İki adet basılmış olan barkod etiketinin bir tanesini, ilgili kitabın arka kapağında okuyucu açısından önem arz eden bilgileri kapatmayacak şekilde en uygun yere yapıştırınız.
 3. Barkod etiketinin ikincisini kitabın iç kapağında okuyucu açısından önem arz eden bilgileri kapatmayacak şekilde en uygun yere yapıştırınız.
 4. Yapıştırılan barkod etiketlerin yıpranmasını önlemek için üzerlerine koruyucu şeffaf bant uygulayarak barkod yapıştırma işlemini tamamlayınız.

GÜVENLİK BANDI YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİ

 1. Kataloglama ve sınıflama işlemleri biten kitapları güvenlik bandı yapıştırılmak üzere bir araya toparlayınız.
 2. Kitabın içerisinde rastgele bir sayfa açınız.
 3. Güvenlik bandının koruyucusunu çıkarınız
 4. Açtığınız sayfanın arasına koruyucusu açılan güvenlik bandını yapıştırınız.
 5. Yapıştırdığınız güvenlik bandını iyice bastırarak kitap içerisinde kaybolmasını sağlayınız.
 6. Ödünç verilmeyecek Danışma Kaynaklarına uygun olan güvenlik bandını yapıştırınız.
 7. Kitabın ilk sayfasına kurşun kalem ile bir çizgi halinde işaret koyarak güvenlik bandı yapıştırma işlemini tamamlayınız.

KAŞE VURMA İŞLEMLERİ

 1. Kataloglama ve sınıflama işlemleri biten kitapları kütüphanenin kaşesi vurulmak üzere bir araya toparlayınız.
 2. Recep Tayyip Erdoğan Üniveritesi’nin ilgili kütüphanesine ait kaşeyi öncelikle kitabın 3 (üç) kenarına, daha sonra 53 (elli üç)’ncü sayfasına vurarak kaşeleme işlemini tamamlayınız.