Doküman No
KDDB.TL.0025
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

  1. Cihazı 45 santigrat dereceden daha sıcak ortamlarda bulundurmayınız.

  2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol ediniz.

  3. Yangın esnasında telaşlanmayınız.

  4. Binadaki elektriği kesiniz.

  5. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez sallayınız.

  6. 1000 Vot' a kadar en az kullanma mesafesinin 1 metre olduğunu unutmayınız.

  7. Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyeti, yuvasından çekerek çıkartınız.

  8. Rüzgârı arkanıza alınız.

  9. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak, tetik mekanizmasına basınız ve ateşin altına doğru tutunuz.